สุขกาย สุขใจ

ต่อเทียนธรรม04

ทำให้เข้าใจถึง การได้เดินทางไปเจอกับส่ิงแวดล้อม กับครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้ทำให้เห็นสภาพที่ กิเลส อัตตา ตัวตน ถูกทำลายลง หรือโดนนวดจน อ่วม จนเห็นถึง กิเลส อัตตา

หลวงพ่อสุมโน – พระธรรมเทศนาแก่อุบาสิกาใจพระรุ่น 2

“ชีวิตของสมณะหรือนักบวช” ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในทุกสิ่งที่หลวงพ่อพูด แต่ให้เราพยายามตั้งใจฟัง เราก็จะเข้าใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เรา

จุดประกายถามตอบ 23

จิตที่เป็นมหากุศลใหญ่ที่สุด มีพลังมากที่สุดในฝ่ายกุศลครับ จิตจะรวมสว่าง สงบ เป็นกำลังสมาธิที่เรียกว่าความตั้งมั่นครับ ขณะนั้น เราจะเห็นว่า สติก็ทำเอง ความหลงก็ดับเอง #ทุกอย่างทำเองหมดเลย

จุดประกายถามตอบ 21

ไม่ลืมเนื้อลืมตัวครับ เพราะกายนี้ไม่มีกิเลส เป็นสภาพกลางๆครับกายหลอกเราไม่ได้ครับ แต่ความปกติบางทีเราเข้าข้างตัวเองได้ครับ

จุดประกายถามตอบ 20

ความทุกข์ จะสอนเรา ขอแค่เรา อย่ากลัวความทุกข์ ไม่ต้องรู้สึกว่า ปฏิบัติพลาด หลงไปทุกข์หรือว่ารู้ไม่ทัน หรือว่ารู้ช้าไป

1 4 5 6