ถอดความคลิปเสียงธรรม

♠ คลิกไปที่ชื่อคลิปเพื่อเปิดฟังและอ่านบทคัดลอกถอดความค่ะ