353.ทำไมจึงเกิดการเพ่ง

วิถีชีวิตหลัก มันสร้างความหลง ซึ่งแบ่งแยกกับความรู้

และทำให้เราตั้งใจ เพราะไม่อยากหลง

แต่เรามานั่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ อย่าเพ่ง ปล่อย อย่าประคอง…ไม่มีวันจบ

เราไม่เข้าใจต้นตอ ของปัญหาทั้งหมด ว่าคืออะไร

Camouflage
18-11-2566