หน้าแรก

featured

หัวใจหลักในการปฏิบัติธรรม คือ

รู้สึกตัว หรือรู้เนื้อรู้ตัว

พ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่ง ไม่ตามเข้าไปในความคิด ไม่ให้ความคิดหลอกเรา

แล้วก็ รู้จักสภาพจิตใจที่มันเป็นปกติ ซึ่งเป็นสภาพที่อยู่กับเราเสมอ อยู่กับเราตลอดเวลาสภาพเดิมแท้…สภาพไร้กิเลส สภาพไร้ราคะ ไร้โทสะ ไร้โมหะ สภาพบริสุทธิ์…เราทำแค่นี้แหละ

ความเป็นพุทธะ…ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบา มันเบ่งบานออกมาเอง มันทำงานของมันเอง เป็นธรรมชาติ

การปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นแค่การกลับบ้าน…กลับมาอยู่ให้ถูกบ้าน พอเรากลับถูกบ้าน จิตใจเป็นปกติ มันก็พ้นทุกข์เลย

คลิปเสียงธรรมถอดความคลิปเสียงธรรม

ถอดความคลิปเสียงธรรมทั้งหมด

หนังสือ จำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป : นายอินทร์ ซีเอ็ด B2S

ทำไม... Camouflage?

vdo-cc

Line Sticker CAMO

ดาวน์โหลดได้แล้วที่

รายได้ทุกบาทร่วมทำบุญกับกองทุนสื่อธรรม Camouflage