จุดประกาย

จุดประกายถามตอบ 21

ไม่ลืมเนื้อลืมตัวครับ เพราะกายนี้ไม่มีกิเลส เป็นสภาพกลางๆครับกายหลอกเราไม่ได้ครับ แต่ความปกติบางทีเราเข้าข้างตัวเองได้ครับ

จุดประกายถามตอบ 20

ความทุกข์ จะสอนเรา ขอแค่เรา อย่ากลัวความทุกข์ ไม่ต้องรู้สึกว่า ปฏิบัติพลาด หลงไปทุกข์หรือว่ารู้ไม่ทัน หรือว่ารู้ช้าไป

1 2 3