จุดประกายถามตอบ 13

A : อาจารย์คะ เคยได้ยินคำสอน ให้จำสภาวะ อันนี้หมายความว่าอย่างไรคะ

Camouflage: ในภาษาบาลีมีคำว่า ถิรสัญญาครับ

แต่มีความเข้าใจผิดของนักปฏิบัติ คือเจอสภาวะที่ดีแล้ว พยายามไปจำสภาวะ จะเอาแบบนี้อีก

เพราะฉะนั้น เวลาเราพูดถึงถิรสัญญา นั้นหมายถึงว่าจิตจำสภาวะได้ คือมันจำได้ด้วยตัวมันเอง

#ไม่ใช่เราไปจำนะ

หากเราไปจำสภาวะที่ดี ด้วยเชื่อว่าสภาวะแบบนี้ถูก จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเนื่องไปอีกขั้นว่า

นักปฏิบัติจะปฏิบัติให้เป็นสภาวะแบบนั้นอีก

นี่ก็ผิดอีกนะ

ผิดกันหลายขั้นหลายตอนนะ

การทำแบบนี้ ถึงแม้จะทำกลับไปที่สภาวะเดิมได้ ก็จะกลายเป็นการย่ำอยู่กับที่ ไปไกลกว่านั้นไม่ได้

เพราะเรามีเป้าหมาย เราคิดว่าสภาวะแบบนี้ดี

ที่สุดคือหลงทาง คือ #ภาวนาจะเอาดี #เอาสภาวะ

ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเห็นสภาวะตามเป็นจริง คือ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ก็เท่ากันในแง่ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
*
*
*
ดังนั้น เราต้องเข้าใจให้ถูกว่า
ถิรสัญญา หมายถึง จิตจำสภาวะได้
คือมันจำได้เอง

จำแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ?
เมื่อสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
สติก็จะเกิดอัตโนมัติ เรียกว่ารู้ทัน
พอรู้ทัน ก็จะไม่ไปติดกับสภาวะนั้นๆ
ไม่ว่าสภาวะนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

ดังนั้นขอให้นักปฏิบัติทั้งหลาย เข้าใจถิรสัญญาให้ถูกต้อง

ไม่เช่นนั้นเราจะย่ำอยู่กับที่
กลายเป็นมีแต่เราที่จะคอยจำ คอยทำตลอดการเดินทาง

และสุดท้าย คือติดกับสภาวะที่ตัวเองคิดว่าอันนี้ดี

เราก็เลยอยู่ในภพอันนึงที่เราสร้างเอาไว้เอง ติดกับดักที่ตัวเองสร้างเอาไว้ครับ

A: สาธุคะ