จุดประกายถามตอบ 32

A: อาจารย์ครับ

การเห็นปัจจุบันนี้ ถ้าเห็นอายตนะทำงาน อะไรเด่นขึ้นมาก็รู้ตามเป็นจริง สดๆ

รู้แล้วก็ผ่านเลย

อันนี้ถือว่าเป็นปัจจุบันมั้ยครับ

พอดีช่วง 2-3 วัน ที่ผ่านมา ระหว่างเดินจงกรม รู้สึกว่าจิตมันไปเพ่งที่ลมหายใจ รู้สึกหนักๆ

ผมก็แค่รู้ ไม่ทำอะไรกับมัน

พอมันหายไปแล้ว มันก็กลับมาใหม่ เลยสันนิษฐานว่ามันคงติดสัญญา

ก็เลยมาดูปัจจุบัน โดยมาดูการทำงานของอายตนะ

อะไรเด่นขึ้นมาก็รู้
ความสดใหม่จึงเกิดขึ้น
จิตก็ตื่นดี

อาการหนักๆ ตึงๆ ก็หายไป จึงอยากทราบว่าใช่อยู่กับปัจจุบันหรือไม่ครับ

ขอบคุณมากครับ

Camouflage: ใช่ครับ

การปฏิบัตินั้น คือ
การเข้าใจธรรมชาติแต่ละขณะ
ในแต่ละปัจจุบันนั้นๆ
และรู้ เท่าที่รู้ได้

ไม่ใช่การเพ่งจ้อง
หรือระเบียบขั้นตอนใดๆที่เราอ่านกันมามาก ฟังกันมามากครับ

A: คำสอนของ อาจารย์ ไม่ให้แก้ไข ผมก็นึกขึ้นมาได้ ให้อยู่กับปัจจุบัน

เห็นอะไรเด่นขึ้นมาก็รู้
พอเห็นตามเป็นจริงก็เลยคลาย

ผมเข้าใจคำว่า อยู่กับปัจจุบัน วันนี้เองครับ

ก่อนหน้านั้นพอจะรู้ปัจจุบัน มันจะไปเพ่ง และคอยดูอยู่นาน ก็เลยไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สดใหม่ จิตก็เลยไม่ตื่น

สาธุครับ

Camouflage: สรุปความเข้าใจได้ดีมากครับ

จะเห็นได้ว่าความเข้าใจในแต่ละคำสอนนั้นต้องใช้เวลา และใช้การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

จึงจะเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจตามตรรกะเหตุผลของสมอง

ดังนั้น อย่ากลัวหลงครับ

เมื่อหลงแล้วรู้ขึ้นมา จึงเป็นความเป็นธรรมชาติที่ ”ไม่มีใครอยากรู้” หรือ “ไม่มีใครไม่อยากหลงครับ”

A: ได้ครับ
ขอบคุณมากครับ

หากเป็น 1-2 ปีก่อน คงวิ่งถามหา ครูบาอาจารย์ก่อน

แต่จากคำสอนของ อาจารย์คือไม่ต้องทำอะไร

ผมก็เลยได้ทดลองกับตัวเอง ก่อนจะไปถามครูบาอาจารย์

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ สาธุครับ