จุดประกายถามตอบ 22

A: อาจารย์ครับ
#การปฏิบัติแบบมีเป้าหมาย และมีการปักธงชัดเจน

เปรียบเทียบกับ

#การปฏิบัติไปรื่อยๆ(ไม่มีเป้าหมาย ทำแค่หน้าที่)

นั้นให้ผลต่างกันอย่างชัดเจน
จริงเช่นนั้นครับ

กราบขอบพระคุณในธรรมครับผม

 

Camouflage: สาธุ ที่เข้าใจครับ

ค่อยๆทำหน้าที่ของชีวิต ไปเรื่อยๆครับ

#ไม่ต้องคาดหวังจะได้อะไร

#เป้าหมายเป็นเรื่องของอนาคตครับ

เมื่อเรามีเป้าหมาย เราจะสนใจแต่อนาคต จนลืมปัจจุบัน

และจะนำมาซึ่ง #ความอยากที่มองไม่เห็น 
#ซึ่งเป็นเส้นทางของอัตตาครับ