จุดประกายถาม-ตอบ 26

A: อาจารย์คะ เมื่อคืนหลังเปิดคลิปฟังเทศน์หลวงพ่อ ไม่ได้นั่งสมาธินะคะ

พอจบก็เข้านอน ตอนนั้นก็นอนรู้สึกกายไปเบาๆ

แล้วมันมีความคิดแว๊ปเข้ามา แต่ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะ

มันกลับไปรู้สึก(เห็น)ว่าความคิดกับความรู้สึกตัว “มันแยกออกจากกัน

ในขณะที่ความคิดเกิด ตามันก็เคลื่อนกลอกไปมา พร้อมๆกับที่คิด

แต่มันไม่ได้รวมกันค่ะอาจารย์

คือเห็นความคิดที่มันคิด แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร ในขณะนั้นลูกตาก็เคลื่อนของมัน เหมือนเห็นทั้ง2อย่างเกิดขึ้นโดย “เกิดของใครของมัน

ขณะนั้นกลับมาดูที่ใจ ก็ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งที่เห็นสภาวะ

แต่เกิดความเข้าใจว่า
ความคิดกับความรู้สึกมันแยกกัน
มันทำงานของใครของมัน
อันนี้คือ ”เห็นเอง

ปกติจะน้อมฟัง แล้วมาทำความเข้าใจด้วยการคิดพิจารณา ว่ามันแยกกัน แต่มันไม่เห็นเอง

มันต่างกันมากในความรู้สึกที่ฟังกับการที่เราเห็นเอง

แต่มันก็แค่แว๊ปนึงค่ะอาจารย์

แบบนี้คือเห็นตามความจริงรึเปล่าคะ???

 

Camouflage: ใช่ครับ

เห็นในมุมไตรลักษณ์ ว่าไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเรามั้ย มันทำของมันเอง

A: มันเข้าใจว่าเป็นของมันเอง
ไม่ได้คิดค่ะอาจารย์

ปกติพอจิตไปคิด แล้วเรารู้สึกตัว ความคิดจะหายไป แต่เมื่อคืนเห็นแบบที่เล่าไปข้างต้นคะ

 

Camouflage: เพราะจิตขณะนั้นตั้งมั่นเด่นขึ้นมาครับ จึงเห็นแบบนี้ได้

เป็นญาณหยั่งรู้ ไม่ใช่การคิด และมีการเห็นในมุมไตรลักษณ์ได้ ก็เป็นวิปัสสนาญาณครับ

เมื่อก่อนเคยเห็นแบบนี้มั้ย

A: ไม่เคยเลยค่ะ
เมื่อก่อนนั้งแล้วเข้าไปว่างอย่างเดียว

 

Camouflage: ปฏิบัติตามที่ผมสอนมานานเท่าไหร่ หลังจากที่เลิกเข้าไปว่างๆแบบนั้น

A: น่าจะ7เดือนได้นะคะ
แต่ตอนนั้นทำด้วยความคาดหวัง

ตอนนี้หวังบ้าง ไม่หวังบ้างค่ะ

 

Camouflage: เห็นมั้ย ว่าไม่ต้องคาดหวัง ถ้าปฏิบัติถูก อะไรๆก็เป็นเอง เห็นเอง

A: น้อมกราบสาธุค่าอาจารย์