จุดประกายถาม-ตอบ 25

A: ท่านอาจารย์คะ มีคนฝากถามว่า หากไปยุ่งกับผู้ชายที่มีแฟนแล้ว

แต่ผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานกัน และไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแฟน แต่ก็ยังไม่ได้เลิกกัน แบบนี้ผิดศีลข้อ 3 หรือไม่ค่ะ

ได้รับคำตอบจากอาจารย์บางท่าน บอกว่าไม่ผิด เพราะผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานกันค่ะ อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ เลยถือว่ายังไม่มีครอบครัวค่ะ

แต่ขออนุญาตขอรับฟังคำชี้แนะและคำตอบจากท่านอาจารย์นะคะ

 

Camouflage: พระพุทธเจ้า ท่านเคยบอกสาวกของท่านว่า

หากสิ่งใดที่ไม่มีบัญญัติตรงๆ ในธรรมวินัย

และเราเองสงสัยว่า การทำแบบนั้นจะผิดหรือไม่

ทางที่ท่านแนะนำ คือ อย่าทำดีกว่า ถ้าไม่แน่ใจครับ

 

A: สาธุๆๆค่ะ ?

เพราะมีอาจารย์บางท่านบอกว่า ไม่ผิด น้ะค่ะ

หากมีคำตอบที่ถูกต้อง ตรงทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง ก็จะช่วยให้ผู้เดินทาง ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตรงกับคำสอนอ่ะค่ะ

 

Camouflage: เวลาเราคิดว่าการกระทำอะไรผิดหรือไม่ผิด นั่นแปลว่าเราสงสัยแล้วครับ

ลึกๆเรามีความรู้สึกว่าอาจจะผิด เราจึงสงสัย

แต่ด้วยกิเลส ก็พาเราเข้าข้างตัวเองซะส่วนใหญ่ และสุดท้ายก็หาเหตุผลบอกตัวเองว่าไม่ผิด

แต่แล้ว ถ้าเรามักมีอาการวนกลับมาคิดบ่อยๆอีกว่า ตกลงที่ทำอยู่นี่ถูกหรือผิด

นั่นแปลว่าการกระทำที่เรากระทำอยู่นั้น กำลังพาจิตใจให้ผิดปกติอยู่เนืองๆ

และจิตใจที่ผิดปกตินั้น เป็นผลลัพธ์ของการที่เราผิดศีลครับ

เพราะศีลคือความปกติของจิต

แต่กระนั้น เราอาจจะเคยเจอบางคนที่ทำผิด แต่ไม่มีความรู้สึกผิดอะไรเลย

กลับคิดว่าไม่ผิด จิตใจก็ไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งนั้น

นั่นเพราะ บัวมีหลายเหล่า คุณภาพ คุณธรรมของจิตใจมีหลายระดับ

ท่านพุทธทาสจึงเคยกล่าวไว้ว่า คนที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งผิด จะได้รับผลแห่งบาปกรรมนั้น หนักกว่า คนที่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นผิด

เพราะคนเหล่านั้น จะไม่มีความยับยั้งชั่งใจ หรือ ไม่มีคุณธรรมแห่ง หิริ-โอตัปปะ คือความละอายชั่ว กลัวบาปในใจเลย

เปรียบให้ง่ายขึ้นอีก เหมือน คนที่จับถ่านไฟร้อน ถ้าไม่รู้ว่าร้อน ก็จับอย่างเต็มไม้เต็มมือ

แม้จะถูกความร้อนลวกจนมือทะลุ ก็ยังไม่รู้สึกว่าเจ็บ และยังไม่คิดที่จะปล่อยถ่านไฟร้อน

เมื่อไม่รู้ว่าถ่านไฟร้อนนั้น กำลังทำลายมือตนเอง ฉันใด

ผู้ยังทำบาป ทำอกุศลกรรม ด้วยความไม่รู้ ก็ฉันนั้น

 

A: สาธุๆๆค่ะ ?
แจ่มกระจ่างมากๆเจ้าค่ะ