จุดประกายถามตอบ 24

A: กราบเรียนปรึกษาอาจารย์ค่ะ…

ปัจจุบันได้ปฎิบัติ และฟังธรรมจากอาจารย์ทุกวัน

ยกมือสร้างจังหวะก่อนนอนพร้อมลูก และฟังธรรมอาจารย์ และหลับไปพร้อมกันทั้ง พ่อ แม่ลูก(ทั้งครอบครัว)
…สอบถามดังนี้ค่ะ

1. ที่อาจารย์ บอกว่า ความคิดไม่ใช่เรา เกิดความเข้าใจนี้และทำให้เห็นความคิดที่มักจะคิดอยู่เรื่อยๆ จะเห็นชัด ตอน ออกกำลังกาย. ตอนทำงานบ้าน เช่นล้างจาน ตากผ้า. ฯลฯ ให้มองไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะ เพราะพอมอง แล้วก็หายไปจริงๆ แต่ไปคิดเรื่องใหม่อีก^_^

Camouflage:

1.รู้ทันความคิด ความคิดก็ดับไปครับ ถูกแล้ว ข้อดีของการรู้จักทำการทำงาน โดยเฉพาะงานบ้าน งานครัว จะช่วยให้การเห็นความคิดนั้น เห็นได้เร็วขึ้น การต่อสังสารวัฏก็สั้นลงรวดเร็วครับ

A: 2. ครั้งก่อนสอบถามอาจารย์ เรื่อง ความโกรธ ที่มีต่อหัวหน้าค่ะ ตอนนี้ชีวิตเบามากๆเลยค่ะ เพราะ ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับหัวหน้าแล้ว แปลกมากค่ะ คือไม่ว่าพี่เขาทำอะไร. ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับใจเราเหมือนเคยค่ะ เลยไม่มีใครให้ต้องโกรธค่ะ แต่สักวันคงมีอีกใช่ไหมคะ^_^

Camouflage:

2.ตราบใดที่เชื้อของโทสะมูลจิตยังไม่ถูกทำลายไป ก็ยังมีโอกาสโกรธได้อีกครับ

 

A: 3. จะสอบถามอาจารย์ว่า อาจารย์ได้เคยแนะนำการดูความโกรธนั้น สามารถใช้ได้กับความหลงด้วยใช่ไหมคะ คือเมื่อมีอาการ. “หลงไปคิด. ไหลไปคิด” ให้ ดูการเกิดขึ้น และการดับของเขา ทำเหมือนเขาเป็น สิ่งอื่น สิ่งแปลกปลอม. ที่ไม่ใช่เรา ถูกหรือไม่คะ

Camouflage:

3.การรู้ การดู เป็นกิริยาที่ใช้ในการเรียนรู้ทุกสิ่งในกายใจนี้ครับ

 

A: 4. มีเรื่องที่แปลกอีกอย่างค่ะ คือตอนตื่นใหม่ๆ เห็นการก่อร่างของความคิด ที่จะต่อยอดไปเป็นความฝัน เมื่อเห็นและดูจะหายไป ไม่สามารถ ก่อร่างเป็นความฝันได้ และเมื่อรู้สึกตัว ทำให้มีความแข็งแกร่งของจิต ที่จะตื่น ลุกออกจากที่นอนไปทำภารกิจต่างๆ ต่อไปได้ค่ะ. สิ่งนี้เป็นผลจากการรู้สึกตัวใช่หรือไม่คะ

Camouflage:

4.ความฝันเป็นความคิดประเภทหนึ่งครับ เมื่อรู้เห็นมัน มันก็จะดับไปครับ

 

A: 5. ด้วยการทำเช่นนี้ ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นๆ เรื่อยๆ แต่ก่อนนี้ที่เคยมีคำถาม และไม่มีใครตอบได้นั้น ตอนนี้เริ่มได้รับความกระจ่างขึ้น และลองถามตัวเองว่า ถ้าจะแลกสิ่งที่ค้นพบนี้ด้วยเงินทองหรือสิ่งมีค่ามากมายในโลกนี้จะเทียบได้ปริมาณเท่าใด…คำตอบคือ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีค่าที่จะเทียบเท่ากับสิ่งที่ได้รู้นี้ได้เลย (และรู้สึกว่า ชีวิตที่ผ่านมานั้น ไม่ว่าจะล้มเหลว ผิดหวังหรือประสบความสำเร็จมากเท่าไร ล้วนนำข้าพเจ้า มาให้ได้อยู่ ณ จุดนี้) ข้าพเจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ

….จึงเรียนมาด้วยความเคารพและกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นฺอย่างสูงค่ะ

Camouflage:

5.เข้าใจถูกแล้วครับ เราทุกคนเป็นทายาทของกรรมครับ
แต่เราเลือกทำกรรมปัจจุบันเองได้ครับ กรรมใหม่นี้เอง ช่วยให้เรามีโอกาสไม่ต้องทุกข์กับกรรมเก่าที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตครับ

 

A: กราบขอบพระคุณค่ะ