จุดประกายถามตอบ 10

A: เวลาผมเห็นความปกติ ผมจะวางใจไว้แถวๆอกเบื้องขวา

จะเห็นความว่าง หรือ ความปกติ ที่ไม่มีอะไร ไม่บวก ไม่ลบ

ความปกติ จะแยกจากอารมณ์ต่างๆ

Camouflage: ไม่ต้องมีการวางดีกว่าครับ

กลับมาที่หลักก่อนครับ
หลักคือพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวง

เราจะพ้นได้ ด้วยความรู้สึกตัว

เมื่อพ้นแล้ว จิตใจจะเริ่มปกติ

ความรู้สึกตัวขณะนึง นำมาสู่ความตื่นขึ้นนิดนึง ซึ่งมันยังก่อเป็นสมาธิไม่ได้ ครั้นจะทำความรู้สึกตัวต่อเนื่อง โดยมากมักจะทำผิด จนกลายเป็นการเพ่งร่างกายแทน

ดังนั้น เราต้องอาศัยการรู้จักใจที่เป็นปกติ เป็นตัวช่วย สลับกับความรู้สึกตัว เพื่อให้สภาพตื่นนั้น อยู่ได้เนืองๆ อย่างเป็นธรรมชาติ

สภาพที่จิตใจปกติอยู่ และไม่อยู่ในโลกของความคิดปรุงแต่ง จะเป็นบ่อเกิดเป็นสัมมาสมาธิอัตโนมัติครับ

 

A: อย่างตอนเวลาผมมองออกไปไกลๆ มองไปยังวัตถุ จะไม่มีความคิด อันนี้ได้มั้ยครับ

Camouflage: ได้ครับ แต่ต้องสังเกตว่าไม่ได้ลืมเนื้อลืมตัว สลับสังเกตใจเป็นยังไง

2หน้าที่นี้ จะช่วยให้กำลังของสัมมาสมาธิ ไม่ตก ซึ่งจะส่งผลให้ การตื่นรู้ อย่างเป็นธรรมชาติ อยู่ได้เนืองๆครับ

 

A: เราควรอยู่กับความปกติให้ต่อเนื่องใช่มั้ยครับ

Camouflage: ถ้าอยู่ได้โดยไม่ได้บังคับไว้ก็ดีครับ

A: ได้ครับ ให้อยู่แบบธรรมชาติ

Camouflage: เพราะถ้าจิตใจปกติ พ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่ง นั่นแปลว่าเข้าถึงใจ เข้าถึงสภาพพุทธะ รู้ตื่น เบิกบาน

แต่ในขณะที่ตื่นรู้อยู่ อาจจะมีนิวรณ์ กิเลส แวบๆมา แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปร่วมวง กะสิ่งเหล่านั้น นั่นก็แปลว่ายังตื่นอยู่

แต่กิเลสเหล่านั้นเป็นตัวบอกว่า งานยังไม่จบนะ กิเลสยังมี ยังไม่บริสุทธิ์

 

A: สังเกตุว่าถ้าอยู่คนเดียว จะอยู่กับความปกติได้ดี แต่พอมีผัสสะเข้ามาอาจหลุดออกไปได้

Camouflage: เลยเป็นสิ่งที่ผมพูดสอนเสมอใช่มั้ยครับ เรื่อง วิเวก สันโดษ พันธะ ทิ้ง

เป็นคนไม่มีคุณค่า (nobody)
ทำงานเท่าที่ครูบาอาจารย์ เรียกใช้

A: ใช่ครับ ถ้าเราฝึกด้วยการปลีกวิเวก เราจะอยู่กับความปกติได้ดี ถ้าเราฝึกที่จะอยู่คนเดียวนานๆ เวลาเรากลับมาอยู่กับโลกถูกผัสสะมากระทบ จะมีกำลังสมาธิ ที่จะรับมือกับกิเลส ใช่มั้ยครับ

Camouflage: ครับ แต่ถ้าเราเด็ดเดี่ยว เราจะไม่หวนกลับไปในโลกอีกเลยครับ

 

24-Mar-2018