จุดประกาย ถาม-ตอบ 09

A:

ตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้ว กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ โดยปฏิบัติในรูปแบบแค่ช่วงเช้ากับก่อนนอนค่ะ

ส่วนในระหว่างวันก็รู้สึกตัวได้บ้าง แต่ไม่มากเท่ากับตอนอยู่ที่วัด

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

คือช่วงแรกนี้มีงานให้สะสางเยอะ ก็เลยลืมตัวเป็นช่วงยาวหน่อย แต่ก็รู้สึกตัวได้เป็นระยะระยะค่ะ

แต่ก็ยังพบว่าสมาธิยังคงมีอยู่

ควรทำอย่างไรคะ ถึงจะรักษาสภาวะของการปฎิบัติ ไม่ให้ถดถอยเกินไป

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

Camouflage:

ชีวิตที่วิเวก สันโดษ จึงมีความสำคัญยิ่งครับ

ชีวิตที่ปลอดภาระ หน้าที่ การงาน ที่เกินจำเป็น

มีชีวิตที่พอดีๆ

ลดงานสังคมลง ลดสิ่งไม่จำเป็นลง

จนเหลือเพียงการมีโอกาสได้อยู่กับตัวเอง

ศึกษาตัวเองอย่างเข้มข้น

ด้วยชีวิตทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ครับ

มรรคผล นิพพานเป็นของจริง

แต่คนเราไม่เอาจริง ไม่ยอมเสียสละชีวิตทางโลก

ไม่ยอมละลายพฤติกรรมเก่าๆของตนเอง

เลยไม่ถึงของจริงครับ

A:

เข้าใจละค่ะ. กราบขอบพระคุณมากๆค่ะ

จะจัดการกับทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง

เพื่อให้เอื้อต่อมรรคผลอย่างเร็วที่สุดค่ะ

Camouflage:

สาธุครับ

A:

“ศึกษาตัวเองอย่างเข้มข้น ด้วยชีวิตทั้งชีวิตที่ยังเหลืออยู่”

ได้สโลแกน การดำเนินชีวิตละค่ะ

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ