จุดประกาย ถาม-ตอบ 08

A:

เมื่อคืนเดินจงกรมแล้วต่อด้วยนั่งสมาธิ

มีความต่อเนื่องมาก จนคิดว่าสามารถทำได้ตลอดคืน

แต่มาติดที่ว่าต้องมาทำงานในวันรุ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกจากกรรมฐาน

ควรปฏิบัติอย่างไรต่อดีคะ

Camouflage:

ทำในรูปแบบ อย่างมีวินัยนะครับ

ครบเวลาที่ตั้งใจไว้ก็พอแค่นั้น

อย่าทำตามความอยาก

ให้ #ทำตามหน้าที่ #อย่างมีวินัยครับ

ส่วนความต่อเนื่องที่แท้จริงนั้น คือ เมื่อเราออกจากการปฏิบัติในรูปแบบแล้ว

ความสืบเนื่อง(momentum) ของกำลังจากการปฏิบัติในรูปแบบนั้น ยังส่งผลเข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันได้

ลักษณะเช่นนี้จึงเป็นความต่อเนื่องที่ถูกต้องครับ

A: สาธุค่ะ