จุดประกาย ถาม-ตอบ 02

ถาม: การที่เรารู้สึกไม่สบายใจ เหนื่อย และต้องการความสงบ เราจะทำอย่างไรดีค่ะ

ตอบ: สวัสดีครับ

มีหลายวิธีนะครับ แล้วแต่จริตนิสัยคนครับ

แต่ไม่ว่าวิธีไหน ก็ไม่อาจจะสงบได้ ถ้าเราทำไปบนพื้นฐานของ #ความอยากจะสงบ

ลองฝึกไม่ต้องทำอะไรนะครับ

นั่งเฉยๆ มันไม่สงบ ก็เห็นมันไม่สงบ

#อย่าอยากจะไปทำให้มันสงบ

#อดทนหน่อยนะครับ
อยู่กับความไม่สงบ

#รู้ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้

แล้วไม่ต้องสนใจอาการไม่สงบนั้น

มาอยู่กับความรู้สึกตัว

แล้วเดี๋ยวจะเห็นผลลัพธ์
มันจะค่อยๆคลี่คลายเอง

พอมันคลี่คลาย
ความสงบจะเกิดขึ้นเองครับ

แล้วเราจะได้พบว่า ความสงบนี้มีอยู่แล้ว
เราแค่หมดตัณหา ความสงบก็เกิดเองครับ

ถาม: ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับคำตอบ

ใช่และจริงที่สุด ที่เราทำอะไรๆ เพราะความอยาก

แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญ ก็ทำด้วยความอยากได้บุญ อยากสงบ อยากมีความสุข

ต่อไปจะรู้สึกตัว และเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง จะทำตามที่คุณสอน มันรู้สึกดีจริงๆ

ตอบ: สาธุครับ

Camouflage