ไอเดียบางอย่างทำให้เราตายไม่ดี

ในเวลาที่เราเจ็บป่วย ล้มหมอนนอนเสื่อ เราจะเหลือเพียงความเป็นอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ อย่างบริสุทธิ์
เราไม่อยากกินอะไร เราไม่อยากได้อะไร เราไม่ต้องการอะไร และในบางครั้งเราจะรู้จักตัวชีวิตจริงๆ ที่ไม่ได้ต้องการอะไร มันแค่ดำรงอยู่ มันแค่เป็นอยู่ตามครรลองของสถานการณ์นั้นๆ แค่นั้นเอง
แต่นักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่อาจจะเป็นไม่ได้ ทำไม? เพราะเรามีไอเดียบางอย่าง มีแนวคิดบางอย่าง เช่น ถ้าเรากำลังจะตาย เราจะมีไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นว่าจิตควรจะต้องสงบ ควรจะต้องรู้สึกตัว ควรจะต้องไม่คิดถึงอะไร ควรจะต้องไม่ห่วงอะไร
เรามีไอเดียแนวคิดเหล่านั้นเพื่อที่จะให้เราตายไปดีๆ แต่ด้วยแนวคิดอย่างนั้นนั่นเองที่ทำให้เราตายไม่ดี
เพราะแนวคิดอย่างนั้นทั้งหมดคือความห่วงตัวเอง เราไม่ได้เหลือแค่ความเป็นอยู่ หรือความดำรงอยู่ตามครรลองที่มันควรจะเป็น
เราคิดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่าง ที่มีเราคนนึงจะได้รับสิ่งดีๆ เพื่อจะได้ตายดี
ทั้งหมดคือไอเดีย และเมื่อไอเดียเกิดขึ้น ความวุ่นวายยุ่งเหยิงในช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็จะเกิดขึ้นทันที
เพราะฉะนั้น ถ้าเราเริ่มใช้ชีวิตที่ไม่มีความรู้สึกของความเป็นเราตั้งแต่วันนี้ ตอนกำลังจะตาย เราจะเคยชินที่จะเป็นแบบนั้น จะไม่มีใครสักคนนึงเดือดร้อนว่าจะต้องทำยังไงดี
แต่ถ้าเราเคยชินที่จะทำอะไรตลอดเวลา เคยชินที่จะเป็นคนที่ทำอย่างนี้เพื่อจะได้อย่างนั้น เพื่อจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ เพื่อจะมีแต่สิ่งที่ดีๆ คุณสมบัติที่ดีๆ เราจะเคยชินแบบนั้นเหมือนกันในตอนที่เรากำลังจะตาย
เพราะฉะนั้น #เราต้องเคยชินกับการที่จะเป็นอิสระจากทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี
และการเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้น
การเห็นที่ไม่มีใครได้ การเห็นที่ไม่มีใครเสีย ก็จะเกิดขึ้น และมันเป็นเอง
คำสอนของหลวงพ่อสุเมโธ ท่านพูดอยู่ประโยคเดียวว่า “มันเป็นอย่างนี้” ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้
แต่ทำไมเราทำไม่ได้ เรามีแต่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ มันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
ทำไม?
เพราะเรามีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ นั่นคือชีวิตที่เต็มไปด้วยเรา
แต่ท่านรู้ทุกสิ่งว่าเป็นอย่างนี้ได้
เพราะท่านว่ารู้แล้วว่าชีวิตนี้ไม่มีเรา
ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและปัจจัย
และมันเป็นอย่างนี้
ต้องเข้าใจที่ผมบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเกิดขึ้นหลังจากเรารู้จักชีวิตที่ไม่มีเราแล้ว ไม่ใช่เอาเราไปสร้างการปฏิบัติธรรมขึ้นมา
เพราะการทำด้วยทิฐิแบบนั้น #ในที่สุดเราจะติดกับดักของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง เราจะอยู่ภายใต้วงโคจรของเราตัวเราเองตลอดเวลา
27-06-2564