ลงลึกด้วยตัวเราเอง

เราจะต้องลงลึกด้วยตัวเราเอง
ทุกข์นิดหน่อยที่เกิดขึ้นนั้น มันต้องเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา ว่าทำไมเราถึงทุกข์แบบนี้ ทำไมเราถึงทุกข์แบบนี้อีกแล้ว ทำไมเราต้องทุกข์แบบนี้อีกแล้ว มันต้องเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา
ไม่ใช่ เออ…ช่างมันเหอะ เราช่างมันเหอะกันใช่มั้ย? หรือเออ…ก็เป็นอย่างนี้แหละ เราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็ต้องทำอย่างนี้แหละ เพราะคนส่วนใหญ่เค้าก็ทำอย่างนี้แหละ
แต่ความทุกข์อยู่ข้างหลัง เราไม่ดูมัน เราผ่านๆ มันไป
เข้าใจมั้ย นี่แหละคือการที่เราละเลยชีวิต เราไม่ใส่ใจชีวิต เราไม่ใส่ใจความทุกข์ที่เกิดขึ้น แม้แต่ทุกข์นิดหน่อยก็ต้องใส่ใจ
#ทุกข์คือเรื่องใหญ่ของชีวิต…ต้องใส่ใจ
21-02-2565