ถึงปีจะใหม่…แต่เราก็เก่าเหมือนเดิม

ปีใหม่ผ่านไปกี่ปี…ชีวิตเราก็เก่าเหมือนเดิม

ก็ใช้ชีวิตเก่าๆ ตามความคิดเก่าๆ ตามความเชื่อเก่าๆ ตามวิธีการที่เราอ่านมา ฟังมาเก่าๆ

ชีวิตเราไม่เคยใหม่เหมือนปีใหม่จริงๆ

เราจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น คืออะไรกันแน่???

#การปฏิบัติธรรมนั้นคือชีวิต

การมีชีวิตที่เป็นการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เรากำลังปฏิบัติธรรม
#แต่เป็นการค้นพบ…

ค้นพบตัวชีวิตนี้ว่า จะเป็นการปฏิบัติธรรมได้ยังไง

ค้นพบชีวิตนี้ว่า จะเป็นสมาธิได้ยังไง

ค้นพบชีวิตนี้ว่า จะเป็นศีลได้ยังไง

ค้นพบชีวิตนี้ว่า จะเป็นธรรมได้ยังไง

ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรา

ไม่ใช่เรากำลังถือศีล

ไม่ใช่เรากำลังฝึกสมาธิ

ไม่ใช่เราเป็นผู้มีคุณธรรม

เราทุกคนพยายามทำแบบนั้นมาตลอด
เราพยายามมีคุณสมบัติเหล่านั้น
ที่มีตัวเราเองเป็นเจ้าของมัน

ทุกอย่างมีอยู่แล้วในชีวิตนี้
เราฉลาดพอที่จะค้นพบมันมั้ย

ความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง

ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ #ไม่ใช่เป็นแค่การเลียนแบบ ตามหนังสือ ตามความจำ ตามคำแปล ตามสิ่งที่เราเชื่อ ชีวิตแบบนั้น คือสิ่งที่เป็นของปลอม

การพยายามเลียนแบบอุดมคติอันหนึ่ง ทำให้เราไม่เคยรู้จักชีวิตเลย

เราจึงเป็นได้แค่คนที่อยู่ในความคิดแค่นั้น…ถึงปีจะใหม่แล้วก็เก่าเหมือนเดิม

ถ้าเราเป็นชาวพุทธ…พุทธคือพุทธะ

พุทธะความรู้ตื่นเบิกบาน ไม่ใช่ความเชื่อ

ความเชื่อนั้นให้ผล คือดีกับไม่ดี และถูกกับผิด

ความจริงอยู่ที่ไหน?
ความจริงคือปฏิกิริยาทั้งหมดของชีวิตนี้ต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราขณะนี้

ความจริงไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาที่ผมพูด

ความจริงอยู่ที่ปฏิกิริยาของเราต่อเนื้อหานั้นเป็นยังไง เรารู้ไหม เรารู้ความเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตใจและชีวิตนี้ไหม

ชีวิตที่เป็นความเชื่อ
ที่มันถูกหรือมันผิด
มันดีหรือมันชั่ว
มันดีหรือไม่ดี
เป็นชีวิตของการตัดสิน การให้คุณค่า เป็นชีวิตที่ไปตามความคิด
และทั้งหมดนั้นเป็น”ชีวิตเก่า”

ปีใหม่เป็นปีที่เราจะต้องรู้จัก เข้าใจ อะไรคือ “จริง”

#Camouflage
1/1/2565