ความยิ่งใหญ่ของการใช้ชีวิต

 

ชีวิตแห่งการภาวนานั้นเปิดกว้างกว้างอย่างไม่มีขอบเขต พ้นจากทุกความเชื่อ พ้นจากทุกความยึดติด พ้นจากการครอบงำของความคิด

ชีวิตที่อยู่ภายใต้ความเชื่อนั้นอาจจะเป็นชีวิตที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ชีวิตจริงๆ

#ถูกต้องกับจริงไม่เหมือนกัน

จริงนั้นไม่ข้องเกี่ยวกับทุกรูปแบบของความคิดและความเชื่อ

ถูกต้องนั้นเต็มไปด้วยความคิด ความเชื่อ เหตุผล จารีตประเพณี

คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าเราเคยใช้ชีวิตจริงๆไหม หรือเราใช้ชีวิตตามหนังสือ
ตามคำบอกกล่าวของครูบาอาจารย์
ตามความเชื่อ

และเราพยายามใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อเราจะบรรลุถึงบางอย่างที่ดี ทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความคิดและความเชื่อ หนังสือตำรา ความดีความชั่ว

เราไม่เคยใช้ชีวิตจริงๆ

ชีวิตจริงๆนั้น คนละเรื่องกับสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมด มันคือชีวิตที่เราไม่เคยใช้

เพราะอะไร?

เราไม่ไว้ใจในกระแสธารของชีวิตนี้
เราเชื่อความคิดมากกว่า

ความคิดจะปกป้องทุกอย่างให้เราได้รับสิ่งที่ดี

แต่กระแสธารชีวิตนั้น เราอาจจะเจอสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้

#ความไว้ใจนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของการใช้ชีวิต

ความไว้ใจนั้นเป็นความเป็นกลาง
เป็นความไม่สงสัย
เป็นความไม่กลัว
ความไว้ใจนั้นเป็นปัจจุบัน เราจะไม่กังวลถึงอดีต ไม่พะวงถึงอนาคต

ความไว้ใจในกระแสธารของชีวิตหรือความดำรงอยู่นั้น…ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
มันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นความไม่ไว้ใจได้

มีแต่ความเชื่อเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป็นความไม่เชื่อ เพราะความเชื่อนั้นอยู่บนพื้นฐานของความคิด

ระหว่างความเชื่อและความไม่เชื่อนั้นคือ
ความสงสัย

เมื่อเราเชื่อ…เราก็สงสัย แล้วเราจะไม่เชื่อ
เมื่อเราไม่เชื่อ…เราจะสงสัย แล้วเราจะเชื่อ

ชีวิตเราอยู่แค่นี้ เราอยู่แค่ในความคิด ชีวิตเรานั้นง่อนแง่นคลอนแคลนเพราะเราอยู่แบบนี้

เราบูชาความคิดเป็นพระเจ้าของเรา เรายึดมั่นในความคิดนั้น

เมื่อเราเชื่อ…เราจะยึด
เมื่อเราสงสัย…เราก็ยึด
เมื่อเราไม่เชื่อ…เราก็ยึดเหมือนกัน

แต่ความไว้ใจในกระแสธารของชีวิต…ไม่อาศัยความคิด อาศัยความไม่คิดต่างหาก

เมื่อเราทุกคนไว้ใจในกระแสธารของชีวิตของเราแต่ละคน…ความจริงใจต่อกันจึงจะเกิดขึ้นได้

เมื่อเราไว้ใจกระแสธารของชีวิต…ความอิสระของจิตใจจึงจะเกิดขึ้นได้

และอีกหลายอย่างจะเกิดขึ้น…ความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์

ความรัก…ความรักที่ไม่ใช่ความหลง

ความเมตตา…มันเกิดขึ้นจากความไว้ใจ

Camouflage
20-03-2564

บางส่วนจากคลิป 248.ความยิ่งใหญ่ของการใช้ชีวิต