การรู้ถึงที่สุด

เมื่อเราแค่นั่งอย่างเปิดกว้างไม่มีทฤษฎีหรือวิธีปฏิบัติใดๆกำหนดทิศทางของการนั่งนั้น รู้ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น ปรากฏตัวออกมา

รู้ที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการความรู้ มันไม่เคยอยากได้ความรู้ แต่ความรู้นั้นเกิดขึ้นเอง แล้วมันแค่รับรู้ความรู้นั้น

ตัวมันไม่เคยพอใจหรือไม่พอใจที่จะได้ความรู้หรือไม่ได้ความรู้ เพราะมันทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรู้

ภาวะแบบนั้นคือภาวะที่เต็มอิ่มและบริบูรณ์ สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ความรู้ต่างหากเป็นส่วนเกิน

มีแต่เราเท่านั้นที่อยากได้ความรู้…เราเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้น เมื่อสิ้นสุดความเป็นเราที่อยากจะเป็นผู้รู้ อยากจะได้ความรู้จากสิ่งต่างๆ นั่นคือจุดเริ่มต้นของรู้ที่แท้จริง

และรู้นี้ปล่อยผ่านทั้งหมด มันไม่สามารถจะสนใจอะไรเป็นพิเศษ ทุกอย่างเท่ากันสำหรับมัน ทุกอย่างเพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

มันไม่สามารถคิดถึงการปฏิบัติธรรมได้ มีแต่เราเท่านั้นที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมได้ รู้นี้คิดถึงอะไรไม่ได้ และปัจจุบันอยู่ที่นี่

รู้นี้ไม่มีที่หมาย มันพ้นไปจากการหมายแล้ว รู้นี้มันไม่เอาอะไรทั้งนั้น เหมือนที่ท่านพุทธทาสเคยบอกว่า การปฏิบัติธรรมนั้นคือการไม่เอาอะไรเลย รู้นี้มันทำหน้าที่แบบนั้น ไม่ใช่เราจะไม่เอาอะไรเลย เราแค่ต้องเข้าถึงหรือรู้จักรู้นี้ แล้วเราจะรู้จักความไม่เอาอะไรเลย ไม่เอาแม้กระทั่งความรู้

ความรู้ทุกอย่างคือตัวปิดบังความจริง เพราะความรู้นั้นมาได้ทางเดียวคือความคิด

รู้ตัวนี้ทำหน้าที่ที่ตรงกับคำสอนของหลวงพ่อเทียนอย่างไม่น่าเชื่อ คือ รู้แล้วผ่านเลย รู้โดยที่ไม่ต้องรู้อะไร มันเหมือนความไม่รู้ถึงที่สุด แต่นี่คือการรู้ถึงที่สุด

รู้ที่เราพยายามจะทำกันนั้นไม่ใช่รู้ตัวนี้ รู้ที่เราพยายามจะเป็นนั้นคือนักแสวงหา นักสะสม เป็นรู้ที่เป็นผู้ที่ต้องการความรู้
มันไม่ใช่รู้ตัวนี้

Camouflage
27-03-2564

บางส่วนจากคลิป 249.การรู้ถึงที่สุด