ความห่วง

 

อะไรที่ทำให้เรายังคงเกิดความเป็นห่วง
ไม่ว่าสิ่งนั้น หรือบุคคลนั้น จะถูกให้คุณค่าว่าสำคัญมากเพียงไรก็ตาม

นั่นแปลว่า เรายังมาไม่ถึงความจริง

ยังมาไม่ถึงสุญญตา

ยังมาไม่ถึงความหลุดพ้น

ยังไม่รู้จักอนัตตา

ยังไม่รู้จักตถตา

ยังไม่รู้จักอิทัปปัจจยตา

 

ครูบาอาจารย์ของผม ท่านไม่ให้ลูกศิษย์เป็นห่วงท่าน

เวลาท่านไม่สบาย ท่านไม่ให้บอกใคร ท่านไม่แสดงอาการให้ใครต้องกังวล เพราะท่านไม่ยอมให้ลูกศิษย์เป็นห่วง

เพราะความห่วงใยแบบนั้น ไม่ใช่เส้นทางที่ท่านสอน ไม่ใช่เส้นทางไปสู่ความหลุดพ้น

 

ท่านพูดเสมอ ว่าท่านไม่ได้ฝึกให้ลูกศิษย์เป็นคนดี

แต่ท่านฝึกลูกศิษย์ให้หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง

แล้วในที่สุด จะรู้จัก จะเข้าถึง ความพอดี ที่เหนือดีเหนือชั่ว เหนือการตัดสินให้ค่า

 

ครูบาอาจารย์อีกท่าน ที่พวกเรารู้จักกันดี คือ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

มีข้อความตอนหนึ่งที่ท่านพูดไว้ ซึ่งได้แสดงความจริงอันเฉียบขาดว่า

ความตรัสรู้ คือความไม่มีอะไรให้ระลึกถึง

อาจดูไร้หัวใจ ในความรู้สึกของคนทั่วไป
แต่เป็นเสียงคำรามยิ่งใหญ่ ของความจริงสูงสุดครับ

Camouflage