ความมืด

พวกเราทุกคนมีบุญเพียงพอที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย มีภาษาไทยที่เป็นรากเหง้ามาจากประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา

และเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติ อย่างเข้าจิตเข้าใจ จนสามารถบรรยายสภาวะธรรมทางจิตใจได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง

นั่นแปลว่าบรรพบุรุษของเราเข้าใจในสภาวะต่างๆในจิตใจเป็นอย่างดี จนมีการบัญญัติคำศัพท์ ที่สื่อสารสภาพในใจได้อย่างแม่นยำ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น


.
.
.

ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าดีจริง ไม่ต้องอวด
เพราะมันจะกลายป็นอวดดี

ดังที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยกล่าวไว้ว่า
ทำดี ไม่ใช่เพื่อจะได้ดี
แต่ทำดี เพราะมันดี แค่นั้น
.
.
.

เมื่อดีแล้ว…ก็แค่ดี

ดังนั้น จงอย่าให้ดี ล้นทะลักออกมา
จนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนตัวเองและผู้อื่น
เพราะมันจะกลายเป็นความอวดดี

 

และที่ว่าเลอะเทอะเปรอะเปื้อนตัวเอง เพราะมันเกิดภาวะการเอาตัวตน ตัวเอง มารองรับความดีที่ตนได้กระทำลงไป ว่าฉันทำดี และพอมี “ฉัน” ก็เลยมีตัณหาอยากอวดว่า “ฉัน” ดี

การกระทำเช่นนั้นจึงยิ่งพอกพูนอัตตา ตัวตน ของบุคคลนั้นให้ยิ่งขึ้นไป อย่างหาที่สุดมิได้

และด้วยความอวดดีเช่นนั้น ย่อมเป็นโทษต่อบุคคลนั้นในที่สุด

เพราะทำให้บุคคลผู้นั้นกลายเป็นมีดี จนมองไม่เห็นอัตตาอันยิ่งใหญ่ของตนเอง

จนที่สุดถึงขั้น ลุกลามไปเหยียบย่ำบุคคลอื่นที่ตนมองว่าแย่กว่า เพื่อให้ตนเองดูดีขึ้นมา

จะเห็นว่า กระบวนการทั้งหมด เกิดขึ้นได้เพราะจิตใจนั้นเต็มแน่น ไปด้วยอัตตา ตัวตน ที่ฝังรากลึก เป็นตัวเข้ามารองรับ เข้ามาสนับสนุนการกระทำทุกอย่าง
.
.
.

เราจะเห็นได้ว่า เรื่องของดี เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก เพราะมันคือ ความมืดสีขาว

เป็นความมืดที่เห็นได้ยาก
เป็นความมืดที่ดูดี
เป็นความมืดที่ดูน่ายกย่องสรรเสริญ

พวกเราจึงต้องระวังให้จงหนัก ตระหนักให้ชัด อย่ามัวเอาสีขาวมาทาตัวอยู่เลย จงล้างออกให้หมด ไม่ว่าจะสีขาวหรือสีดำ

และเปิดโอกาสให้สภาพที่แท้จริง ที่บริสุทธิ์ สะอาด ได้เปิดเผยตัวมันออกมา ออกมาทำหน้าที่ของมันอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแท้จริง

อย่าปล่อยให้จิตใจนั้น ถูกเติมเต็มไปด้วยความมืด เพราะไม่ว่าความมืดนั้นจะดูดีแค่ไหนก็ตาม

ในที่สุด มันจะทำลายความสว่างในใจของบุคคลผู้นั้นจนหมดสิ้น

ทำลายความว่าง สว่าง บริสุทธิ์ ความเป็นปกติในจิตใจ

และแน่นอนเมื่อความมืดเข้าครอบงำจิตใจบุคคลผู้นั้นแล้ว

ความตื่นรู้” ย่อมมลายหายไปในฉับพลัน

และส่งผลให้บุคคลเช่นนั้น ต้องจมในทุกข์เพราะความมืดที่ตัวเองยึดไว้ อีกนานแสนนาน

 

Camouflage

21-Dec-2016