คำเตือน

ผมเห็นนักปฏิบัติธรรมหลายต่อหลายคน ที่ปฏิบัติธรรมมาได้พอสมควร รู้ปริยัติ รู้ปฏิบัติ เกิดปฏิเวธบ้าง

ก็มักจะส่งคำเตือน ข้อคิด ข้อควรระวัง ในมุมต่างๆ ที่นอกเหนือจากหลักปฏิบัติ ออกไปสู่หมู่นักปฏิบัติด้วยกัน

ณ จุดนี้ ผมเองขอนำเสนอข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่ง ไว้ได้พิจารณากัน

ไม่ว่าจะเป็น คำเตือน ข้อแนะนำ ข้อควรระวัง ทั้งหลาย จะมีประโยชน์เพียงใด

แต่หากเราใช้ไม่ถูกจังหวะจะโคน ก็อาจกลับกลายเป็นโทษได้เช่นกัน

เพราะในการปฏิบัติธรรมนั้น เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล

ดังนั้น คำสอน คำเตือน คำแนะนำใดๆ ของอาจารย์ต่อลูกศิษย์ โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ในอดีตมา มักเป็นส่วนเฉพาะบุคคลเช่นกัน

ไม่เช่นนั้น เราคงไม่ได้เรียนรู้มาว่า พระพุทธเจ้าทรงมีกรรมฐานถึง40กอง ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่านั้นด้วย ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า แต่ละคนมีกรรม มีจริตนิสัยที่ต่างกันไป

ดังนั้น คำเตือน ข้อควรระวัง ที่เหมาะกับเฉพาะบุคคล อาจจะกลับกลายเป็นโทษภัย ต่อผู้อื่น ที่ยังไม่ถึงวาระที่จะต้องกังวลเช่นนั้น

ดังนั้นในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรจะมีครูบาอาจารย์ ที่เข้าถึงความจริง เข้าถึงสัจธรรม ประกอบด้วยปัญญาญาณแล้ว เป็นคนคอยชี้แนะ คำเตือน ข้อควรระวัง ต่างๆ ในการปฏิบัติของตนเอง ซึ่งจะค่อนข้างตรงประเด็นกับสถานการณ์ของตัวเองมากกว่า การไปอ่าน ไปฟัง คำแนะนำ คำเตือน ที่เป็นของบุคคลอื่นๆ

.
.
.

ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เข้าถึงความจริง จนมีปัญญาญาณ นั้น มักจะใช้ความคิด ความปรุง ในผลการปฏิบัติของตนเอง แล้วนำมาจิ๊กซอว์ธรรมะ จนสุดท้ายนำไปใช้เป็นคำเตือนต่อผู้อื่น

“ซึ่งแม้ว่าคำเตือนนั้นๆ จะถูกต้องตามหลักทฤษฎีทั้งหมดก็ตาม

แต่มันอาจจะไม่พอดี กับสถานการณ์ของบุคคลนั้นๆก็เป็นได้”

การที่เราหวังดี หรือ ในบางคนเข้าข่ายฟุ้งซ่านในธรรมะ ที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส ออกพร่ำเตือนผู้อื่น ในจุดเล็กจุดน้อยที่ลงรายละเอียดเกินกว่าหลักใหญ่ใจความในการปฏิบัติ อาจจะเป็นผลให้คนที่ได้อ่านเหล่านั้น เอาข้อคิด คำเตือน ที่ไม่เกี่ยวกับสภาวะของตนเองในขณะนั้น กลับมาคิดมาก จนการเดินทาง หยุดชะงักลง เพราะความกลัวเข้ามาแทนที่ เช่น กลัวจะทำผิด

ดังนั้น ในบางครั้งเราต้องยอมให้เค้าล้มลงก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องระวังมากกว่านี้

แต่เราจะรู้ว่าสถานการณ์ไหน ต้องเตือน หรือยังไม่ต้องเตือน สำคัญที่สุด คือตัวเราเองต้องรู้จัก #ปัญญาญาณ ก่อน

การที่เราให้ข้อควรระวังอันมากมาย ยิบย่อยมากเกินไป ต่อผู้เดินทาง อาจทำให้เขาเหล่านั้น มัวแต่ระแวดระวัง จนที่สุด ก็ยังไม่ได้เริ่มเดินทางซักที เพราะมัวแต่คิดว่า จะทำยังไงให้ถูกที่สุด ตรงที่สุด

อย่าลืมว่า ทางสายกลาง ไม่ใช่ผิดหรือถูก

จะผิดหรือถูก #ก็แค่รู้ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้

Camouflage