ธรรมะจากครูบาอาจารย์

หลวงพ่อสุมโน – พระธรรมเทศนาแก่อุบาสิกาใจพระรุ่น 2

“ชีวิตของสมณะหรือนักบวช” ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในทุกสิ่งที่หลวงพ่อพูด แต่ให้เราพยายามตั้งใจฟัง เราก็จะเข้าใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เรา