328.แจ่มแจ้งวิธีคิดที่มีเราเป็นศูนย์กลาง

เราต้องแจ่มแจ้งในไอเดียที่เราคิดอยู่เสมอว่า

“เรา” เป็นคนที่ทุกข์
และ “เรา” จะปฏิบัติธรรม
เพื่อ “เรา” จะพ้นทุกข์
เพื่อ “เรา” จะเป็นพระอรหันต์
เพื่อ “เรา” จะไม่เกิดอีกแล้ว

เราต้องแจ่มแจ้งวิธีคิดทั้งหมดนี้ ว่ามันไม่มีอยู่จริง

ถ้าไอเดียเหล่านั้น ยังไม่ถูกสำรวจตรวจสอบ ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงของเรา เราจะคอยตกเป็นเหยื่อของมันในที่สุด

หลังจากเราแจ่มแจ้งในโครงสร้างของวิธีคิด ที่มีเราเป็นศูนย์กลาง ว่าทั้งหมดนั้น มันไม่ใช่เรื่องจริง

เพราะคำว่า “ความเป็นเรา” นั้น มันปรากฏขึ้นมา แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น

ถ้าไม่มีความเห็นผิดต่อเรื่องชั่วคราวเหล่านั้น นั่นแปลว่า ชีวิตนั้นไม่มีไอเดีย ว่า

“เรา” คือ ผู้ที่เป็นทุกข์
และ “เรา” ต้องการกระทำบางอย่าง
เพื่อ “เรา” จะหลุดพ้น หรือ “เรา” จะพ้นทุกข์

ชีวิตที่ไม่หลงเหลือไอเดียเหล่านั้น เป็นอย่างไร?

เป็นปัจจุบัน ไม่มี “เรา” ในขณะนี้ ที่จะตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้น และหาทางแก้ไข เพื่อให้ “เรา” ในอนาคตได้รับผลที่ดีงาม

ชีวิตที่เป็นปัจจุบันนี้ ไม่มีเจตจำนงของมิจฉาทิฏฐิ หรือ “ความเป็นเรา”

ใช่มั้ยที่ชีวิตแบบนั้น เป็นชีวิตที่ตัวมันเอง มีความเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตขณะนี้ ไม่ว่าขณะนี้จะคือ ความทุกข์ ความสุข ความเศร้า ความหดหู่ ความโกรธ หรืออารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้น

Camouflage
13-05-2566

YouTube : https://youtu.be/bQLTDy3AEbw

Apple Podcast : https://apple.co/3udJS1k
Podbean : https://bit.ly/3s0zNmy
Spotify : https://spoti.fi/2RzKM6w