312.ทั้งหมดที่เราทำ…มันปลอม

เมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งต่อชีวิตนี้ เข้าใจแง่มุมต่างๆ ของมัน

ทุกอย่างที่ผมเคยพูดถึงไปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ความสุข ความทุกข์ ความเชื่อ ไอเดีย ทิฏฐิ การตัดสิน เมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งในทั้งหมดนี้ รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ รู้ว่าความสุขจะมีเงาตามตัวมัน คือความทุกข์ หรือแม้กระทั่งรู้ว่านัยยะของความสุขนั้น แท้จริงเป็นแค่ผัสสะ มันไม่ใช่ความสุข เป็นแค่การกระทบผัสสะเฉยๆ

ชีวิตนั้นจะหดกลับ เป็นเหมือนชีวิตที่เราต้องการในตอนแรก (ของการมาปฏิบัติธรรม) เช่น เป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นคนมีศีล เป็นคนมีสัมมาสติ หรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะเป็นในตอนแรก แล้วเราอยากจะทำให้มันมีขึ้นในชีวิตของเรา

ทั้งหมดนั้นเป็นผล…เป็นผลจากการใช้ชีวิต แจ่มแจ้งในชีวิตนี้

ไม่ใช่เอาอัตตาสร้างมันขึ้นมา
ไม่ใช่เอาอัตตาถือมันเอาไว้
ไม่ใช่ใช้อัตตาพยายามจะมีสิ่งเหล่านั้น

เพราะทั้งหมดนั้น มันเป็นของปลอม Fake

และเมื่อฟังผมแบบนี้ ก็ไม่ใช่คิด หรือสร้างภาพขึ้นมาแล้วว่า ถ้าใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บแล้ว เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว เราจะเป็นพระอรหันต์ นั่นแปลว่าเราจะมีคุณสมบัตินี่ๆๆๆ ไม่ใช่เรื่องแบบนั้น

ชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่มีบทสรุป มันเป็นแค่ชีวิตที่มีความสามารถที่จะแจ่มแจ้งในแต่ละขณะ ในแต่ละขณะ ไปเรื่อยๆ แค่นั้น

มันไม่ใช่ไอเดียที่ว่า ถ้าเราปฏิบัติธรรม แล้วสุดท้ายเราจะเป็นยังไง ไม่ใช่เรื่องบทสรุปแบบนั้น ทั้งหมดนั้นเป็นไอเดียของอัตตาเหมือนเดิม

เมื่อเราแจ่มแจ้งในชีวิต เราจะพบว่าอัตตา…ส่วนใหญ่ของมันก่อให้เกิดทุกข์

เราจึงเลิกใช้อัตตาในการดำเนินชีวิต และการเลิกใช้มัน ไม่ใช่การฆ่ามัน ไม่ใช่การทำลายมัน เราแค่มีความชาญฉลาดในการใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์ของมันแค่นั้น

เพราะฉะนั้น ชีวิตจึงเป็นแค่ความแจ่มแจ้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่

และผ่านชีวิตนั้น…ผ่านการมีชีวิตที่เหลือทั้งหมดได้อย่างชาญฉลาด

Camouflage
17-09-2565

ฟังธรรม : https://youtu.be/0EoYxEjl7PI

ดาวน์โหลด mp3 : https://mcdn.podbean.com/mf/download/dak4id/312.mp3