306.สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพระอรหันต์

 

 

การที่ใครสักคนนึงสามารถเข้าใจกระบวนการของอัตตาว่ามันทำงานยังไง มันทำอะไร มันเป็นแบบไหน

ความเข้าใจแจ่มแจ้งในกระบวนการของอัตตา นั่นเรียกว่า “การปฏิบัติธรรม

มีแต่กระบวนการของอัตตาเท่านั้นที่ต้องการความหลุดพ้น ต้องการความเป็นพระอรหันต์ ต้องการนั่น ต้องการนี่ ต้องการจะพ้นทุกข์ ต้องการจะไม่ทุกข์ ต้องการกระทบแล้วไม่กระเทือน ต้องการสัมผัสรสชาติอันบริสุทธิ์ ที่เขาเรียกว่า “พระอรหันต์”

อัตตาอยากได้ทุกอย่าง อยากได้ความสุขทุกรูปแบบที่อัตตาได้ยินมา อยากสัมผัสบรมสุขที่สูงส่ง เพราะมันช่วยเสริมอัตตาว่าเราได้รับความสุขนั้นแล้ว เราไปถึงที่นั่นแล้ว นี่คือหน้าที่ของมัน มันทำงานแบบนั้น

การปฏิบัติธรรมคือ การที่คนคนนึงสามารถจะเข้าใจอะไรก็ตาม ที่มีอยู่ในชีวิตนี้อย่างแจ่มแจ้ง และความเข้าใจนั้นจะเกิดขึ้นได้ คนคนนึงจะต้องมีความใส่ใจต่อชีวิตนี้อย่างสูงสุด

มีความใส่ใจต่อชีวิตนี้ในทุกอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้น ใส่ใจมันอย่างไม่มีจุดหมาย ว่าใส่ใจมันแล้ว เราจะได้บทสรุปสักอันหนึ่ง แล้วคราวหน้าเราจะไม่เป็นแบบนี้อีก เพราะนั่นคือ เรื่องของอัตตา

เพียงแค่ใส่ใจและเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้ง ในทุกวัน ทุกขณะของชีวิต แค่นั้น ไม่มีใครจะได้อะไรทั้งนั้น

เราจะไม่ใช่อัตตาที่ดีกว่านี้

อย่าให้ไอเดียของอัตตาที่ดีกว่านี้ ยิ่งใหญ่กว่าความสามารถที่จะมีชีวิตและเข้าใจแต่ละขณะ

และผ่านกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะของชีวิตนั้น อย่างซื่อตรงและแจ่มแจ้งกับมัน

เราต้องแยกให้ออกระหว่าง การที่เราต้องการพัฒนาอัตตาไปในทางที่สูงส่งขึ้น มีประสบการณ์ มีสภาวธรรมที่วิเศษ จนไปถึงไอเดียว่าอัตตานั้นจะเป็นพระอรหันต์…จะได้รับความรู้สึกนั้น

เราต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องของอัตตาแบบนี้ ที่เราให้ความสำคัญมันมาก กับเรื่องของการผ่านกระบวนการในแต่ละขณะของชีวิต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตาม ผ่านกระบวนการชีวิตนั้นอย่างซื่อตรงและลงลึก เข้าใจแจ่มแจ้งกับความเป็นอยู่ ความมีอยู่ทั้งหมดของมัน ว่าคืออะไร

กระบวนการแห่งอริยสัจ 4 นี้ มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคน ยิ่งกว่าความเป็นพระอรหันต์ ยิ่งกว่าสภาวะวิเศษใดๆ ที่เราต้องการ

ความเป็นพระอรหันต์ที่เราต้องการนั้น เป็นเรื่องไม่วิเศษ เพราะเป็นเรื่องของอัตตาทั้งนั้น

Camouflage
16-07-2565

ฟังธรรม : https://youtu.be/DY4NN7qnt1w

ดาวน์โหลด mp3 : https://mcdn.podbean.com/mf/download/b9buv3/306.mp3