305.แลกด้วยชีวิต ไม่ใช่ความคิด

คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนออกมา ถูกถ่ายทอดมาจากชีวิต ถูกถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ของชีวิตของท่าน

แต่เราในฐานะผู้ฟัง เราใช้ความคิด ใช้เหตุผล และแปลมันเป็นหลักการ

เราไม่ได้ใช้ชีวิต ที่จะฟังคำสอนจากชีวิต

เราไม่เคยแลกคำสอนด้วยชีวิต เราแลกมันด้วยความคิด

นี่คือบาทฐานสำคัญของการที่คนสักคนหนึ่ง ชีวิตสักชีวิตหนึ่ง จะมีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้

และเมื่อเราไม่มีบาทฐานอันสำคัญอันนี้ ชีวิตหลังจากนั้นของเรา ก็จะเป็นการทำตามความคิด ในสิ่งที่เราให้คำจำกัดความกับแต่ละคำสอนของท่าน

และเราใช้ชีวิตที่เรียกว่า “ปฏิบัติธรรม” อยู่ภายใต้ความคิดของตัวเอง

นั่นคือการปฏิบัติธรรมของเรานั้น ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน เราแค่ปฏิบัติตามความสามารถในการแปล ด้วยความคิดของเราในสิ่งที่ท่านสอน และมีโอกาสสูงเหลือเกินที่เราแปลผิด

พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงอริยสัจ 4

อริยสัจ 4 ไม่ใช่วิธี

อริยสัจ 4 คือ ชีวิต

เราไม่ใช่ปฏิบัติอริยสัจ 4 เพราะว่าเป็นคำสอนของท่าน เพราะว่าเป็นวิธีที่น่าจะถูกต้อง เพราะนั่นคือความคิด และความคิดมักจะประกอบด้วยอัตตา

และชีวิตที่เหลือหลังจากนั้น ก็เป็นการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของอัตตา

อัตตาเป็นคนควบคุมชีวิตนี้ ให้ไปในทิศทางของอริยสัจ 4

แต่ถ้าเรามีความลึกซึ้งกับชีวิตนี้ ชีวิตนี้นั้นหนีไม่พ้นความเป็นอริยสัจ 4

มันไม่ใช่ความรู้สึกว่า มันคือวิธีการที่เราเพิ่มเข้ามา

แต่โดยธรรมชาติของชีวิตนั้นเอง คือ อริยสัจ 4

และเมื่อชีวิตของคนๆ นึงคือความเป็นอริยสัจ 4 ความเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรค ก็ได้เกิดขึ้น

และเมื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคได้เกิดขึ้น สัมมาที่เหลืออีก 7 ข้อ ก็จะเกิดขึ้นทันที

ความเข้าใจแบบที่ผมบอกนี้ จะต้องเข้าใจด้วยชีวิต

ทุกอย่างเกิดขึ้นในขณะเดียว มันไม่ใช่การคอยมาแจกแจงความหมายของแต่ละอย่าง แล้วสอนให้คนทำทีละอย่าง หรือแม้กระทั่งสอนให้ทำหลายๆ อย่างพร้อมกัน ทั้งหมดเป็นเรื่องของความคิด

เราใช้ความคิดแลกกับชีวิต เราจะได้สิ่งที่เป็นของปลอม

นักปฏิบัติธรรมไม่สามารถจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะเราไม่เคยมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตแลกกับคำสอนที่มาจากชีวิตของท่าน

เราไม่เคยเสียสละชีวิตนี้ แลกกับความเสียสละชีวิตของท่าน

เราใช้อัตตาและความคิด รับคำสอนที่เป็นจริง ที่มาจากชีวิต ไปทำ

มันเป็นของที่เข้ากันไม่ได้ มันเข้าคู่กันไม่ได้

ของจริงจะกลายเป็นของปลอมทันที ที่เราทำแบบนั้น

และนี่คือเหตุผลว่า เรานักปฏิบัติธรรมถึงได้ตกอยู่ในวังวนของเขาวงกต ของการปฏิบัติธรรม เพราะเราเป็นของไม่จริง

เราใช้ชีวิตบนรากฐานของอัตตา ของความคิด

Camouflage
13-07-2565

ฟังธรรม : https://youtu.be/4WGZ36lkNr8

ดาวน์โหลด : https://mcdn.podbean.com/mf/download/2ru3yg/305.mp3