273.หัวใจแห่งความเพียรอันคับแคบ

ทุกวันนี้เราไม่ได้เข้ามาสู่ตัวชีวิตจริงๆ

เราวิ่งออกหาวิธีปฏิบัติ ที่ไหนดี วิธีไหนดี วิธีไหนถูก วิธีไหนเร็ว

เราวิ่งออก เราไม่ได้วิ่งเข้า
เราไม่ได้กลับมาที่ตัวเอง

บางทีเราก็กลับมาที่ตัวเองหน่อยนึง แล้วก็ค้นพบว่าทุกข์ แล้วก็วิ่งออกเหมือนเดิม…ไปหาคนช่วย

เราไม่เคยแน่วแน่กับตัวเอง

เราอยากมีบารมี…ความแน่วแน่ต่อตัวเองคือบารมี คือความอดทน

ความแน่วแน่ต่อตัวเองนั้นอาศัยสติ สมาธิ และปัญญาอย่างยิ่ง

เมื่อเราเข้ามาในตัวชีวิตจริงๆ เราจะพบหลากหลายแง่มุมของชีวิต ของความทุกข์ จนเข้าใจโครงสร้างอันหลากหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ว่ามันทุกข์ได้ยังไง จนไปถึงต้นตอของมัน

เราจะต้องค้นพบสิ่งๆนั้นด้วยตัวเราเอง

เราเคยค้นพบไหมว่า มนุษย์เรานั้นอยู่ในโครงสร้างของการที่เป็นผู้ที่รู้สึกได้รับอะไรบางอย่าง

และเป็นโครงสร้างของการที่เป็นผู้ที่รู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างตลอดเวลาทั้งชีวิตที่ผ่านมา

เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราควรเป็นผู้ที่ได้รับ เมื่อไม่ได้รับ เราจะทุกข์

ความไม่ได้รับนั้นคือความรู้สึกของการที่เป็นผู้ที่สูญเสีย แล้วเราใช้ชีวิตอย่างนั้น

เมื่อเรามาปฏิบัติธรรม เราก็ใช้โครงสร้างของชีวิตแบบนี้เหมือนเดิม คือ

มีเราสักคนหนึ่งเป็นผู้ที่ควรจะได้รับอะไรบางอย่าง เช่น ได้รับความรู้ ได้รับความเมตตา ได้รับความเจริญก้าวหน้าทางธรรม

แล้วเมื่อเราไม่ได้ เรามีความรู้สึกของการเป็นผู้ที่สูญเสีย

ความล้มเหลวทางธรรมทั้งหมดก่อให้เกิดทุกข์ เพราะเรารู้สึกว่าเราคนนี้กำลังสูญเสียสิ่งที่เราควรจะได้รับ เราเคยเห็นไหม

เราเคยเห็นโครงสร้างนี้ไหมว่า แท้จริงเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรม เราแค่ยังคง เสพติดการได้รับและการสูญเสียตลอดเวลา

เราเป็นแค่คนที่เสพติดความต้องการอยู่ตลอดเวลา

คำถามผมคือเราเคยเห็นโครงสร้างของชีวิตไหม หรือเราไม่เห็น เรามัวแต่พุ่งความสนใจไปที่…

…เรากำลังมีสติอยู่
…เรากำลังรู้สึกตัวอยู่
…เรากำลังหาว่ารู้ยังไงถึงจะถูกอยู่

เรายังไปไม่ถึงที่นั่นสักที…นึกออกไหมนี่คือชีวิตของนักปฏิบัติธรรม

เราไม่ได้เดินทางนี้เพื่อจะแจ่มแจ้งในกองทุกข์

เราเดินทางเพื่อจะได้รับสิ่งที่ถูกและดีแค่นั้น

และเมื่อเราเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการเสพติดสิ่งที่ถูกบอกว่าถูกและดี ความที่เราจะเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดของชีวิตนี้ว่ามันเป็นทุกข์ได้ยังไง ก็จะหยุดชะงักลงในทันที

เราเข้าไปอยู่ในที่แคบๆ ที่เราเชื่ออันนึงแค่นั้น

เพราะฉะนั้น ถ้าหัวใจเรายังคับแคบอยู่แบบที่ผมพูดมาทั้งหมด เราจะเหน็ดเหนื่อยมากบนเส้นทางนี้ เราจะทุกข์มากบนเส้นทางนี้ เราจะท้อใจมากบนเส้นทาง

Camouflage
05-09-2564

ฟังธรรม :
https://youtu.be/wzjmdZKxSjU

ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/2dwrvd/273.mp3

www.camouflagetalk.com