271.ศาสนา

ศาสนาจะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุสำคัญที่สุดเพียงอันเดียวคือ การสิ้นสุดการแบ่งแยกทั้งหมดทั้งสิ้น หรืออีกนัยยะนึงก็คือ การพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง นี่คือประตูเดียวที่เราจะคือศาสนา

ถ้าเรามาไม่ถึงที่นี่ ศาสนาจะเป็นแค่องค์ความรู้ เป็นปัญญาที่เราแสวงหาทางความคิด เป็นเพียงข้อสรุปความจริง เป็นเพียงการสะสมความรู้ที่ลึกซึ้งทางจิตใจ และนั่นไม่ใช่ศาสนา

เมื่อเราคือศาสนา คำว่าเรานี้ไม่มีอยู่จริง คงเหลือแค่ความเป็นทั้งหมดในขณะนี้เท่านั้น ชีวิตจะดำเนินไปด้วยความเป็นทั้งหมดของมัน

มันไม่ใช่เราเป็นอิสระแล้ว
มันไม่ใช่เราไม่ทุกข์แล้ว
มันไม่ใช่เราจะไม่เกิดอีกแล้ว
มันไม่ใช่ว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้ว
มันหมดสิ้นไอเดียของความเป็นเราไปนานแล้ว

มันเหลือแค่ความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้ขณะนี้ เดี๋ยวนี้ เท่านั้น แล้วมันจะเป็นยังไง มันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ

ถ้ามันจะเป็นอะไรที่ผิดจากที่เราคิด เราจะรู้สึกว่า อ้าวนี่ยังไม่เป็นพระอรหันต์หนิ

ทำไมเราคอยคิดแบบนั้น?
เพราะเรามีไอเดียอันนึงว่ามีเราคนนึงเข้ามานับถือศาสนา และจะปฏิบัติธรรม เพื่อวันนึงเราคนนี้จะหลุดพ้น

เราทิ้งไอเดียของความเป็นเราไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นทางจน…จะว่าสิ้นสุดก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีวันสิ้นสุด

เราอยู่ที่เดิม เราอยู่ที่ไอเดียเดิม
เราอยู่ที่โครงสร้างเดิมของชีวิตคือ

เรานับถือความคิดและความเชื่อของตัวเองเท่านั้น และเราเชื่อว่ามีเราอยู่จริงๆ

Camouflage
22-05-2564

ฟังธรรม :
https://youtu.be/sgar8EOWPcg

ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/nmrn8k/271.mp3

www.camouflagetalk.com