270.แล้วชีวิตจะเป็นความงาม

270.แล้วชีวิตจะเป็นความงาม
เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว และมันคือการเห็นชีวิตนี้ทั้งชีวิต…ความเป็นทั้งหมดของมันตามความเป็นจริง
เราจะรู้สึกได้เลยว่า เรามีแสงสว่างในตัวเองอย่างชัดเจน คือแสงสว่างของปัญญา แสงสว่างของสัมมาทิฏฐิ
แล้วชีวิตจะกลายเป็นความงาม
มันงามได้
เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตนี้
ทิ้งเรื่องราวทุกอย่างไป ทิ้งความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทั้งหมดไป ทิ้งอนาคตที่เราจะได้อะไรไป
คงเหลือแค่การประจักษ์แจ้งความเป็นทั้งหมดในขณะนี้ โดยที่ไม่มีเรื่องราวอะไรกับมันทั้งนั้น
ปัจจุบันนั้นคือชีวิตที่ไร้เรื่องราว ไม่มีแม้กระทั่งเรื่องราวว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้ว
อย่าลืมว่าไม่มีเรา
ไม่ใช่เราทำถูกแล้ว
ไม่ใช่เราหลุดพ้นแล้ว
ไม่ใช่เราไม่ทุกข์แล้ว
ไม่ใช่เราไม่มีกิเลสแล้ว
มันเป็นคนละเรื่องกับคำว่าไม่มีเรา
คนละความหมาย คนละเนื้อหา แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ทั้งหมดที่ผมพูดคือ ทั้งหมดของเส้นทางนี้
จุดเริ่มต้น ในท่ามกลาง และจุดสิ้นสุด คือที่ที่เดียวกัน
Camouflage
15-08-2564
ฟังธรรม :
ดาวน์โหลด mp3 :