269.หัวใจแห่งความกรุณา

269.หัวใจแห่งความกรุณา
 
เราเข้าใจความไม่แบ่งแยกมากแค่ไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก นี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของการปฏิบัติธรรม
 
มีคำสอนว่ากิเลสกับพุทธะนั้นไม่ต่างกัน เราเข้าใจไหม มันเป็นความแตกต่าง แต่ไม่แบ่งแยก
 
หัวใจที่ไม่แบ่งแยกนั้น เป็นหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกรุณา
 
เมื่อผมพูดถึงตรงนี้ อย่าพยายามที่จะคิดหาวิธีที่จะสร้างความกรุณาขึ้นมาในใจของเรา นั่นมันเป็นแค่ความคิด
 
ความกรุณานั้นเกิดขึ้นจากหัวใจที่ไม่มีความแบ่งแยก เกิดจากหัวใจที่เปิดกว้าง เกิดจากหัวใจที่โอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตนี้
 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นเหมือนชีวิตของเรา เป็นเหมือนลูกของเรา เป็นเหมือนคนรักของเรา
 
จุดเริ่มต้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจใน สัมมาทิฏฐิ
 
เมื่อโลกนี้ว่างจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแล้ว จะมีความแบ่งแยกได้อย่างไร
 
ถ้าเรายังไม่เข้าใจหัวใจสำคัญของความไม่แบ่งแยกนี้ การปฏิบัติธรรมของเราจะเต็มไปด้วยความแบ่งแยก จะเต็มไปด้วยหัวใจที่แบ่งแยก
 
จริงไหม…ทุกวันนี้หรือที่ผ่านมาในอดีตของเราทุกคน เราอยู่ในบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมแบบที่กิเลสเป็นสิ่งไม่ดี ที่เราอยากจะละมันทิ้ง อยากจะทำลายมัน ไม่อยากจะมีมัน เรารู้สึกแย่เมื่อกิเลสเกิดขึ้น เรารู้สึกแย่เมื่ออกุศลเกิดขึ้น
 
จริงไหมว่าเราอยากจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์ สะอาด
 
เรามีหัวใจแบบนั้นใช่ไหม เราใช้หัวใจแบบนั้นในการปฏิบัติธรรมใช่ไหม
 
แค่จิตหลงไปคิด เราก็อี๋แล้ว…ไม่ดี ผิด ต้องมีสติหรือต้องรู้ ถึงจะถูก ถึงจะดี
 
ใช่ไหมว่านั่นคือหัวใจของเรา ใช่ไหมว่าบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนั้น
 
บรรยากาศของการโอบรับอย่างเปิดกว้าง ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นด้วยความกรุณา ด้วยความไม่แบ่งแยก มันต่างกับบรรยากาศของหัวใจที่เต็มไปด้วยความแบ่งแยกอย่างสิ้นเชิง
 
เราแต่ละคนใช้หัวใจของความแบ่งแยกในการปฏิบัติธรรมตลอดเวลา มันจึงกลายเป็นความล้มเหลว กลายเป็นความรู้สึกว่าการปฏิบัติของเรานั้นล้มเหลว
 
เพราะยิ่งเราแบ่งแยกมากเท่าไหร่
สิ่งที่ติดตามมาทันทีก็คือความทุกข์
 
มันไม่เป็นดั่งใจเรา อยากให้เป็นอย่างนี้ มันก็ไม่เป็น ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ มันดันเป็น….เมื่อไหร่กิเลสตัวนี้จะหมดไปซะทีนึง ทำไมมันยังปรุงอยู่ได้ ทำไมจิตใจเรามันถึงได้เต็มไปด้วยอกุศลขนาดนี้ เรามีแต่ความคิดแบบนั้น
 
แล้วก็หาทางที่จะต้องรู้สึกตัว ต้องพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง ต้องทำนี่ ต้องทำอย่างนั้น ต้องทำอย่างนู้น ต้องทำวิธีการที่ครูบาอาจารย์บอก
 
วิธีการไม่ได้ผิด
มันผิดที่หัวใจของเราเอง
 
ความไม่แบ่งแยกนั้น พูดอีกภาษาหนึ่งคือ ความรัก มันไม่ใช่ความรักที่เราเข้าใจกันในโลก ความรักนั้นคือความไม่แบ่งแยก
 
เปรียบเสมือนเรามีลูก ลูกเราบางทีก็นิสัยดี ลูกเราบางทีก็นิสัยแย่ ลูกบางคนเป็นโจร ลูกบางคนเคยฆ่าคน ทำเรื่องที่เลวร้ายในสังคมมากมาย แต่พ่อแม่ไม่เคยไม่รักลูกเลย พ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิม แต่ถามว่าพ่อแม่สนับสนุนการทำผิดหรือการทำชั่วไหม ไม่สนับสนุนหรอก แต่รักเหมือนเดิม
 
นั่นคือหัวใจที่ไม่แบ่งแยก
นั่นคือหัวใจแห่งความกรุณา
นั่นคือหัวใจที่โอบรับและเปิดกว้าง
 
เราต้องใช้หัวใจอันยิ่งใหญ่นั้น กับความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้
 
Camouflage
08-08-2564
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/FzihsgZBS7k
 
ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/xty44n/269.mp3
 
www.camouflagetalk.com