268.หัวใจนั้น…เราได้มันมาแล้วหรือยัง

268.หัวใจนั้น…เราได้มันมาแล้วหรือยัง
 
กระบวนการทั้งหมดที่เราเรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้น มันเกิดจากหัวใจที่เราเข้าใจว่า มันคือหน้าที่ทั้งหมดของชีวิตนี้ ไม่ได้หมายถึงหน้าที่ของเรา
 
ตัวชีวิตนี้มีธรรมชาติที่เป็นกระบวนการของสิ่งที่เรียกว่า วิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอยู่แล้ว
 
เราสามารถเข้าใจหัวใจอันนี้ได้มั้ย ว่ามันไม่ใช่เราคนนึงที่จะเฝ้าดู เรียนรู้ ทำทุกอย่างที่เรียกว่า วิธีปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้อะไรบางอย่าง หรือด้วยคำสั่งสอน หรือด้วยความเข้าใจว่า ทำสิ่งนี้แล้วมันดีต่อชีวิตเรา
 
เราทุกคนไม่ควรจะมาปฏิบัติธรรมด้วยหัวใจที่เราอกหักจากโลกนี้ แล้วเราพยายามจะหาอีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่า
 
แต่เราต้องมีหัวใจว่ามันคือชีวิต
มันไม่ใช่เพื่อคำว่าดี
มันคือชีวิต ชีวิตมันเป็นแบบนี้
ชีวิตจริงๆ มันต้องเป็นแบบนี้
 
มันไม่ใช่การแสวงหาวิธีปฏิบัติธรรม หรือพยายามจะทำให้ถูก หรือเราจะได้อะไร หรือชีวิตเราจะดีกว่านี้
 
เราแค่ควรจะเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไร แล้วเราแค่ใช้ชีวิตนั้นเฉยๆ
 
เราไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่เพอร์เฟค เราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาคนอื่น
 
เราแค่ต้องการรู้จักชีวิตจริงๆ ได้ใช้ชีวิตจริงๆ แค่นั้น
 
หัวใจสำคัญที่สุด ที่เราแต่ละคนจะต้องถามตัวเอง จะต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือ เราพร้อมที่จะใช้ชีวิตจริงๆ หรือยัง #เราพร้อมจะเข้าใจว่าชีวิตจริงๆนั้นคืออะไรแล้วหรือยัง
 
หรือเราแค่จะทำสิ่งที่เรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรม เพื่อเราจะทุกข์น้อยลง หรือเพื่อเราจะหลุดพ้น หรือเพื่อเราจะได้อะไรบางอย่าง
 
กระบวนการคนละหัวใจนี้ ให้ผลต่างกันอย่างสิ้นเชิง เราอาจจะทำสิ่งที่เรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมเหมือนๆ กัน แต่เราอยู่คนละหัวใจ
 
เราอาจจะเฝ้าดูเหมือนกัน เราอาจจะกำลังรู้อยู่เหมือนกัน เราอาจจะกำลังเรียนรู้ทุกอย่างว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่เที่ยง มันเป็นอนัตตา แต่เราคือคนที่อยู่ในน้ำ เราไม่ใช่คนที่อยู่บนฝั่ง เราอยู่คนละที่กัน
 
ใช้ชีวิตจริงๆ คืออะไร?
 
คือชีวิตที่ไม่อยู่ภายใต้ความครอบงำของไอเดียใดๆ ทั้งสิ้น แล้วจะเหลือชีวิตจริงๆล้วนๆ
 
ถ้าชีวิตจริงๆล้วนๆ นั้นปรากฏออกมาแล้ว มันต้องมีความพยายามใดๆ ที่จะเรียนรู้มันไหม?
 
มันเหมือนของคว่ำนั้นถูกหงายขึ้นมาแล้ว มันก็เห็นกันจะๆ อยู่อย่างนั้นแหละ จะไม่เห็นก็ไม่ได้
 
กระบวนการทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเอง แค่เรามีความเห็นที่ถูกต้อง คือมีความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไร
 
เข้าใจที่ผมบอกให้ได้ว่ามันคือชีวิต มันคือทั้งหมดของชีวิต
 
เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เราเกิดมาเป็นอย่างนี้
การเกิดมาคือธรรมะ ทั้งหมดของการเกิดมาและการเป็นอยู่นั้นคือการปฏิบัติธรรม
 
เราแค่ไม่ใช้มันเฉยๆ
ทั้งหมดของชีวิตเราคือใช้ความคิด
เราไม่ได้ใช้ชีวิต
 
Camouflage
25-07-2564
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/MgTVhZnlfiE
 
ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/sw6q8t/268.mp3
 
Podbean :
https://www.podbean.com/ew/pb-bnprb-11e6699