266.เขตปลอดมิจฉาทิฏฐิทั้งสีดำและสีขาว

266.เขตปลอดมิจฉาทิฏฐิทั้งสีดำและสีขาว
 
ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของความไม่มีเรา ความไม่มีผู้กระทำใดๆ ทั้งนั้น ความไม่มีใครทั้งนั้น ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ เราจะไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรม
 
แค่เราต้องการสัมมาทิฏฐิเท่านั้น สัมมาทิฏฐิจะเป็นทั้งหมดของชีวิตการปฏิบัติธรรม
 
ศาสนาพุทธคือความไม่มีเรา ความว่างจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา คือสัมมาทิฏฐิ
 
ศาสนาพุทธนั้นทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ ถ้ายังมีเราปรากฏอยู่ ยังมีเราเป็นเชื้อของไฟที่พร้อมจะปะทุอยู่ ความเป็นผู้ที่ต้องทุกข์นั้นยังมี
 
เรายังมีไอเดียไหมว่าเพียงแค่นั่งเฉยๆตามที่ผมบอกเดี๋ยวเราคงจะได้อะไรดีๆเอง ยังหลงเหลือความรู้สึกแบบนั้นไหม
 
หรือการนั่งเฉยๆในขณะนี้
เป็นความไม่ทุกข์แล้ว
เป็นการปราศจากความดิ้นรนแล้ว
เป็นความหยุดแล้ว จบแล้ว
สิ้นสุดในแต่ละขณะสมบูรณ์แล้ว
เป็นการพักผ่อนทางจิตวิญญาณแล้ว
เป็นความไม่มีใครแล้ว
ลักษณะนี้ทั้งหมดนั่นแหละคือความที่ไม่มีใครได้อะไรทั้งนั้น เพราะมันไม่มีใคร
 
ยังมีไอเดียของความเป็นเราที่พอใจกับสภาวะแบบนี้ไหม
สภาวะแบบที่ผมบอกนี่ แปลว่าถูก แปลว่าดี ยังมีไอเดียแบบนั้นไหม ถ้ามีนั่นคือการได้อะไร
 
การนั่งเฉยๆคือเขตปลอดมิจฉาทิฏฐิ ทั้งมิจฉาทิฏฐิสีดำและมิจฉาทิฏฐิสีขาว
 
เพราะฉะนั้น การนั่งเฉยๆไม่สามารถอยู่ภายใต้ Concept หรือไอเดียใดๆทั้งสิ้นที่เราวาดเอาไว้
 
ถ้าจะนึกถึง ก็นึกถึงว่าถ้าไม่มีเราสักคนนึง มันควรจะเหลืออะไร แค่นั้นเอง
มันคงเหลือแค่ความเป็นไปของธรรมชาตินี้…กระแสธารแห่งชีวิต
 
และถ้าเราสามารถที่จะนั่งได้โดยปราศจากทุกไอเดียของความเป็นเรา นี่คือช่วงเวลาที่เป็นตัวอย่างของชีวิตที่เหลือที่เราจะใช้มันในแต่ละวันได้ ถ้าเรานั่งได้ เราก็เดินได้ เราก็กินได้ เราก็พูดได้ เราก็ยืนได้ เราก็นอนได้ มันไม่ใช่เรื่องยาก
 
มันเป็นแค่เรื่องใหม่ในชีวิตนี้เฉยๆ เรื่องใหม่ที่เราไม่ยอมทำ เราชอบทำเรื่องเก่าๆ
 
Camouflage
11-07-2564
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/qOJ7K0g9Wk8
 
ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/7psr3v/266.mp3
 
Podbean :
https://www.podbean.com/ew/pb-vx9yx-11d1119