265.กลั่นออกมาจากชีวิต

265.กลั่นออกมาจากชีวิต
 
มันไม่ใช่การได้อะไร
มันไม่ใช่การเสียอะไร
มันคือความไม่มีเรา ไม่มีใครคนนั้น
 
มันเป็นคนละเรื่องกันกับที่เราคิดว่าเราจะได้อะไรมา เช่น เราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ เราจะเป็นผู้มีอิสรภาพ เราจะเป็นคนดี
 
เรานั้นเองคือทางตัน
เรานั้นเองที่เป็นจุดดำบนความดี
เรานั่นเองที่เป็นตัวแปดเปื้อนความบริสุทธิ์
เรานั้นเองที่เป็นตัวกักขังอิสรภาพ
 
ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่การบรรลุถึงอะไร แต่มันคือการค้นพบชีวิตที่ไม่มีเรา
 
ความสำคัญที่สุดในเส้นทางนี้คือความไม่มีเรา
และถ้าไม่มีเรา มันก็ไม่มีใครให้ความสำคัญกับประเด็นไหนทั้งสิ้น
แล้วทุกอย่างจะเป็นไปของมันเอง
 
“รู้เอง” จะทำงานของมัน โดยที่ไม่มีใครให้น้ำหนัก หรือความสำคัญกับมัน
 
ไม่มีใครคอยบอกกับตัวเองว่าฉันปฏิบัติถูกแล้ว
เหมือนเราแค่นั่งเฉยๆในตอนนี้
ไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้น
มีใครนั่งบอกตัวเองมั้ยว่าฉันปฏิบัติถูกแล้ว
มีใครนั่งประเมินตัวเองไหมว่าตอนนี้รู้อยู่
เพราะฉะนั้น เส้นทาง คือ การออกจากทุกรูปแบบของความคิดอย่างสิ้นเชิง
 
การปฏิบัติธรรม
คือ “ทั้งหมดของชีวิต”
มันคือศิลปะอันยิ่งใหญ่ในการใช้ชีวิตที่ไม่มีเรา
มันไม่ใช่เรื่องๆเดียวที่จะถูกพูดถึงได้
 
ชีวิตนั้นละเอียดอ่อนเต็มไปด้วยแง่มุมอันหลากหลาย
 
เราจำเป็นมากที่จะต้องมีเวลากับชีวิตนี้ มีเวลาที่จะรู้จักมัน มีเวลาที่จะรู้จักโครงสร้างทั้งหมดของชีวิตนี้ว่า…
 
ทำไมมันถึงทุกข์ได้?
ความสุขคืออะไร?
ความทุกข์คืออะไร?
ผัสสะคืออะไร?
ความพอใจคืออะไร?
ความไม่พอใจคืออะไร?
เหตุผลคืออะไร?
ทำไมแต่ละอย่างถึงถูกยึดมั่นถือมั่นได้?
เราเคยรู้จักชีวิตขนาดนั้นไหม???
 
หรือเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตเลย…แล้วเราก็ทำเพียงแค่…ช่วยบอกมาหน่อยว่าต้องทำยังไง? เราจะได้ทำตาม
เราเอาแค่นี้ไหม?
เราเป็นคนแค่นี้ไหม?
 
พระพุทธเจ้า หรือครูบาอาจารย์ตั้งแต่ในอดีตมา กว่าที่ท่านจะกลั่นสิ่งที่เรียกว่า “วิธีปฏิบัติออกมา” ให้เราได้นั้น มันออกมาจากทั้งหมดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้คือ ชีวิตของท่าน
 
แต่ทุกวันนี้เราไม่ใช่แบบนั้น
เราไม่เคยพยายามจะเข้าใจชีวิต
เราขอแค่วิธีปฏิบัติ
 
ทำไมเราต้องการแค่นั้น?
ลองไปพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าทำไมเราต้องการแค่นั้น?
 
Camouflage
10-07-2021
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/mNXKlUUuqMQ
 
ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/rncijh/265.mp3
 
Podbean :
https://www.podbean.com/ew/pb-j6sg2-11c668a