260.การปฏิบัติธรรมคืออะไร

260.การปฏิบัติธรรมคืออะไร
 
นิยามในการปฏิบัติคืออะไร?
 
เป็นคนที่มีสติ สมาธิ ปัญญา
เป็นคนที่พ้นทุกข์
เป็นคนที่ไม่มีทุกข์
เป็นคนที่อิสระ
 
แล้วเราจะปฏิบัติธรรม
เพื่อจะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้น
 
เราจะพยายามมี พยายามเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้
นั่นคือกระบวนการทั้งหมดของไอเดียของความเป็นเรา…เรามีอยู่จริงๆ
 
เราจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบนึง ที่เราเชื่อว่าแบบนั้นดีที่สุด
ถ้าไม่มีแบบนั้น…ไม่ได้
 
กระบวนการคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะกับความเป็นคนเท่านั้น
 
กระบวนการคิดแบบนี้ทำให้คนคนนั้นเหน็ดเหนื่อย ดิ้นรน แสวงหา
 
คอยตัดสินประเมินสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองตลอดเวลา…นั่นคือความ #เห็นแก่ตัว
การปฏิบัติธรรมนั้นต้องไม่เห็นแก่ตัว…ตัวต้องหายไป
เมื่อตัวหายไปกระบวนการที่เราจะเป็นจะมี…มันไม่มี
เมื่อมันไม่มี มันจึงเป็นคำสอนที่ว่า #การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องทำอะไร
 
ก็มันไม่มีคนคนนั้น แล้วใครจะทำอะไร
 
มันจึงคงเหลือแต่สภาพที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง เพราะไม่มีคนคนนั้นจะคอยตัดสิน ให้ค่า แบ่งแยก ปรุงแต่งความเจริญความเสื่อม ความก้าวหน้าไม่ก้าวหน้า มีนั่นมีนี่หรือยัง หรือยังไม่มี หรือยังมีไม่พอ
 
สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีคนคนนั้น แล้วทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่มันเป็น ตามเหตุปัจจัย แค่นั้น
 
เวลาผมบอกว่าไม่ทำอะไร ไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้น เราจริงกับมันมั้ย
เราไม่ทำอะไรจริงมั้ย เราไปสุดกับการไม่ทำอะไรจริงๆ มั้ย
 
เราแต่ละคนอยากจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เราจะรับทุกอย่างที่เราเชื่อว่าถูก #แต่ความเชื่อเราอาจจะผิด
 
เหมือนเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราเชื่อในวิธีปฏิบัติแบบนี้ 50% พอเราอ่านอีกเล่มแล้วเราเชื่อในส่วนนี้ 25% ต่อมาเราอ่านอีกเล่มเราเชื่ออีก 25% จากนั้นเราเอาสามเล่มมารวมกันเป็น 100% ของเราเอง
 
เราไปสุดมั้ยตามที่หนังสือเล่มนึงบอก หรือเราเอาแค่ที่เราเชื่อบางส่วน
 
เพราะฉะนั้น เราไปไม่พ้นความเชื่อและความคิดของตัวเอง นี่คือกระบวนการลวงหลอกของอัตตา
 
การจะพ้นจากความลวงหลอกที่แนบเนียนที่สุดนี้ แล้วเราจะประสบความสำเร็จทุกย่างเลยคือ การพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง มันอยู่นอกเหนือทั้งความเชื่อและความไม่เชื่อ
 
เราเพียงแค่อยู่กับสภาพที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงอยู่เนืองๆ จนเกิดความหนักแน่นในใจว่านี่คือชีวิตของเรา
 
ชีวิตจริงๆ ชีวิตที่แท้จริงอยู่ที่นี่
ที่ที่อยู่นอกเหนือจากตัดสินแบ่งแยก
ที่ที่มีความเป็นหนึ่ง
ที่ที่ไม่ขึ้นกับการเวลา
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ เท่านั้น
 
ศาสนาพุทธนั้นเป็นเรื่องของความอิสระ และความหลุดพ้น ความพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเรื่องของความไม่มีเรา เป็นเรื่องแค่นั้น
 
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสะสม เก็บกักคุณสมบัติดีๆ ทั้งหลายไว้กับตัวเอง ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะไม่อิสระ
 
เราจะเป็นแค่คนบ้าหอบฟาง
 
Camouflage
06-06-2564
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/yFebJn9fBjU
 
ดาวน์โหลด MP3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/v4rvtj/260.mp3