259.สัมมาทิฏฐิคือเพชรตัดมายา

259.สัมมาทิฏฐิคือเพชรตัดมายา
 
การบรรยายธรรมที่ผมพยายามสอนทุกคนมาตลอด เพื่อให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วไม่มีเรา เพื่อให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิ
 
เมื่อเราเข้าใจว่าแท้จริงไม่มีเราและไม่มีใครทั้งนั้น ก็จะไม่มีใครเป็นตัวตั้งตัวตี หรือเป็นตัวตั้งใจที่จะทำอะไร และถ้านอกเหนือจากนั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันจะทำอะไรออกมาในรูปแบบไหนก็ตาม ก็ไม่มีใครที่จะเกี่ยวข้องให้คุณค่าว่ามันทำถูกหรือมันทำผิด
 
เราอยู่แค่ตรงนี้ อยู่แค่ที่ความเข้าใจอันลึกซึ้งของสัมมาทิฏฐิแค่นั้น
 
เราฟังวิธีการปฏิบัติธรรมและข้อควรระวังมากมายที่เราจะปฏิบัติผิด…เราฟังมากจนบางทีเราฟุ้งซ่านและกังวล แล้ววงจรอุบาทว์ก็เกิดขึ้น พอเรากังวล เราก็หาทางจะปฏิบัติให้ถูก ปิดกั้นและกำจัดสิ่งที่ผิด
 
แต่ผมเคยบอกว่าความผิดพลาดทั้งหมด เกิดจากการมีเราพยายามจะทำอะไรบางอย่าง และเราจะพยายามทำอะไรก็ต่อเมื่อ เราให้คุณค่าว่านี่ถูกนั่นผิด เรานั่นเองเป็นกับดักของตัวเอง
 
สิ่งที่ผมพยายามจะบอกเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของวิธีปฏิบัติที่ถูก เราแค่ต้องมีทิฏฐิที่ถูกแค่นั้น
 
การปฏิบัติเป็นผลจากทิฏฐิที่ถูก ไม่ใช่เราปฏิบัติให้ถูก มันคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิง
 
มันเป็นเพียงแค่เรื่องของ
…เราพร้อมจะมีทิฏฐิที่ถูกมั้ย
…เราพร้อมจะหนักแน่นกับสัมมาทิฏฐิมั้ย
…เราพร้อมจะไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยมั้ยจากความสงสัย
 
ปัญหาในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดของเรา ไปดูดีๆ มันเกิดจากรากเหง้าสำคัญอันเดียวเท่านั้นคือ เราไม่มีความหนักแน่นในสัมมาทิฎฐิ
 
สัมมาทิฏฐินี่แหละคือเพชรตัดมายา ศาสนาพุทธเราใช้ปัญญา และปัญญาอย่างยิ่งคือความหนักแน่นในสัมมาทิฏฐิ
 
Camouflage
30-05-2564
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/vVr8AMEgiRo
 
ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/f862mb/259.mp3