257.ตระหนักชัดในสัมมาทิฏฐิ

257.ตระหนักชัดในสัมมาทิฏฐิ
 
อย่าพยายามจะทำอะไรให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นตามไอเดีย ตามทฤษฎี ตามสิ่งที่เราคาดหวัง
 
นั่นคือความเป็นเรา นั่นคือความเชื่อว่ามีเราอยู่จริงๆ ที่จะได้สิ่งที่ดี สิ่งที่เราเชื่อว่าดี ที่เราคิดว่าดี
 
ลองต้องทำใจให้หนักแน่น…#หนักแน่นกับสัมมาทิฏฐิว่าแท้จริงไม่มีเรา
 
ไม่มีเรา แล้วมันจะมีอะไร ควรจะเป็นยังไงไหม มันจะมีใครคนนั้นที่ต้องการให้เป็นยังไงไหม
 
ถ้าไม่มีใครคนนั้นจริงๆ ทุกอย่างจะเป็นอย่างที่มันเป็น สมบูรณ์ในตัวของมัน
ไม่มีคุณค่าที่ถูกให้ว่าดีหรือไม่ดี ใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือผิด
 
กระบวนการทั้งหมดเหล่านั้นคือมิจฉาทิฏฐิ คือความเชื่อว่ามีเราอยู่จริงๆ
 
นั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราถึงเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าเราต้องเลิกปฏิบัติธรรม
 
เพราะทุกวันนี้การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของใครสักคนหนึ่ง เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ
 
คำที่สวยงามถูกใช้ไปในทางที่ผิดทั้งหมด จึงต้องพากันเลิก จริงๆไม่ใช่เลิกปฏิบัติธรรม #เลิกมีมิจฉาทิฐิซะทีนึง
 
เราเลิกแค่อย่างเดียวนี่แหละ ความถูกต้องมันจะเกิดขึ้น
 
ทุกวันนี้เราพยายามทำให้ถูก นั่นแหละคือความผิด
 
เราพยายามทำจิตให้ถูก นั่นคือความผิด
 
จิตมันเป็นอย่างนั้นของมัน มันจะถูกหรือผิดได้ยังไง เราไม่เข้าใจแม้กระทั่งเรื่องแค่นี้ แล้วเราก็พยายามปฏิบัติธรรมเหมือนเดิม
 
เราจะเห็นว่านี่คือความตื้นเขินที่เราไม่ศึกษาว่าอะไรกันแน่คือแก่นของการปฏิบัติธรรม
 
เราเชื่อว่าจะมีหนทาง เส้นทางที่จะพาเราไปถึงความหลุดพ้น ไปถึงความพ้นทุกข์ ไปถึงนิพพาน ไปถึงที่ใดที่หนึ่งที่เป็นอมตะ เราจะกลายเป็นคนคนนั้น เป็นคนใหม่คนนั้น นี่ความเชื่อของเรา
 
ทั้งกระบวนการคือเราเชื่อว่ามีเราอยู่จริงๆตั้งแต่ต้น
 
แต่ถ้าเราไม่มีอยู่ กระบวนการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้
 
กระบวนการของความเชื่อและผลจากความเชื่อนี้จะมลายหายไปสิ้น เพียงแค่เรามีสัมมาทิฏฐิ
 
ตระหนักให้ชัดตั้งแต่ตอนนี้ว่าไม่มีเรา ไม่มีใครทั้งนั้น
 
ตอนนี้มีแค่การนั่งและความเป็นทั้งหมดของการนั่ง และไม่มีใครที่จะได้อะไรจากความเป็นทั้งหมดในแต่ละขณะของการนั่งนั้น
 
ไม่มีใครเก็บกักความรู้ ความเข้าใจ ปัญญาจากการนั่งนั้น ไม่มีใครคนนั้น
 
เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าไม่มีใครคนนั้น ไม่ใช่มีเราสักคนนึงกำลังเก็บกักปัญญาเพื่อจะไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น
 
ไม่มีใครจะต้องเข้าใจอะไรทั้งนั้น แต่ความเข้าใจมันมีอยู่แล้ว นี่คือธรรมชาติ
 
เราต้องไว้ใจธรรมชาติ
ไว้ใจสิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่เป็นอยู่แล้ว
สิ่งที่เราไม่ต้องไว้ใจอย่างเดียวคือ ตัวเอง
 
อย่าไว้ใจความเก่งกาจของตัวเอง ความฉลาดของตัวเอง อย่าไว้ใจการประเมิน ให้ค่า ตัดสินตามความคิดความเห็น ประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง
 
ไว้ใจในธรรมชาติที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง
ที่เหลือในนั้นทั้งหมดคือสิ่งที่มีอยู่แล้ว
สิ่งที่เป็นอยู่แล้ว สิ่งที่เป็นอย่างนั้นของมันเอง และไม่มีใครอยู่ที่นั่น ไม่มีไอเดียของความเป็นใครอยู่ที่นั่น
 
ทุกวันนี้เราอยากให้จิตใจมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ เราอยากให้มันมีสติ เราอยากให้มันมีสมาธิ เราอยากให้มันมีปัญญา เราต้องการให้มันมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ
 
นั่นคือความหวังของเรา นั่นคือความหวังของนักปฏิบัติธรรมจำนวนมาก…หวังอย่างนั้น
 
นั่นคืออุดมคติของเราทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรม เราหวังอย่างนั้น
แล้วถ้าเราหวัง…เราจะผิดหวัง
เพราะจิตใจนี้เป็นอนัตตา คุมไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นของมัน
 
เรามีความหวังแบบนั้น เพราะเราเชื่อว่ามันต้องเป็นแบบนั้น…ถึงจะดี เราถึงจะบรรลุธรรม
 
เห็นไหมว่าเราอยู่ในวังวนเหมือนเดิม ไม่ว่าเราจะฟังธรรมเท่าไหร่ สุดท้ายเราก็ตกหล่มเดิม..หล่มของตัวกูเหมือนเดิม เราไม่เคยพ้นจากปากเหวเลย เราเข้าไปอยู่ในแวดวงของตัวกูตลอดเวลา
 
เรายอมไม่ได้ที่เราจะไม่ได้อะไรเลย
เรายอมไม่ได้ที่เราจะหายไป
เรายอมไม่ได้ว่าทั้งหมดคือแค่เราหายไป ไม่ใช่เราบรรลุธรรม
 
ต่างกันนะ “แค่เราหายไป” กับ “เราจะบรรลุธรรม”
 
พอเรามีเป้าว่าเราจะบรรลุธรรม เรื่องราวทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมจึงเกิดขึ้น
เป้าหมายความหวังว่าต้องจะเป็นยังไง ควรจะเป็นยังไงก็เลยเกิดขึ้น
 
แล้วถ้าแค่เราหายไปล่ะ เรื่องราวแบบนั้นจะมีได้ไหม ต้องมีไหม
หรือแค่เราหายไป???
 
ทีนี้ปัญหาถัดมาคือ เราจะหายไปยังไง ต้องทำยังไง … เรายังคงหาทางทำเหมือนเดิม!
 
พระพุทธเจ้าใช้คำศัพท์ว่า “สัมมาทิฏฐิ”
สัมมาทิฏฐิ…มันเป็นเรื่องทิฏฐิที่ต้องสัมมาแค่นั้น ไม่ใช่การทำอะไร
 
ผมถึงบอกว่าเราต้องแค่ตระหนักชัดให้แท้จริงว่า #แท้จริงไม่มีเรา
ถ้าจะไว้ใจอะไร ไว้ใจความไม่มีเรา
 
จะไม่ทำอะไรได้ยังไง?
ต้องพ้นไปจากความเป็นเรา พ้นจากทุกไอเดีย พ้นจากไอเดียที่เชื่อว่ามีเราจริงๆ แล้วนั่นคือสัมมาทิฏฐิ
 
เราแค่ต้องเชื่อมั่นและไว้ใจกับความมีสัมมาทิฏฐิแค่นั้น แล้วทุกอย่างจะเป็นไปเอง จะดีจะร้ายมันก็เป็นไปเอง เป็นแบบนั้น
 
Camouflage
29-05-2564
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/G7vXlNDy12k
 
ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/ewtwpx/257.mp3