ต่อเทียนธรรม 14

A : ฟังคลิปที่ 133 รู้สึกเป็นคำสอนที่หาฟังยาก ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์จะมาสอน มาแซะให้ลูกศิษย์ได้มองเห็นภาพชัดเจนเช่นนี้

ป้าอยากจะบอกว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทางโลก มากกว่าการเดินตามคำสอนของพุทธองค์

แม้แต่ตัวป้าเองก็เหมือนกัน สมัยก่อนฟังหลวงพ่อสอนก็เข้าหูซ้ายออกหูขวา เพราะยังไม่รู้ทุกข์แท้จริง

ชีวิตทางโลกแค่เบื่อ ก็ไปทำอย่างอื่นก็หายแล้ว

และเข้าใจว่าเราทำดี…ก็ไม่ทุกข์แล้ว

จนมาตอนหลังถึงได้รู้ และเห็นว่า จิตมันทุกข์ด้วยตัวจิตเอง

มันทำให้เราเห็นจนบางครั้งเกือบจะหลงเป็นตามมัน แต่ด้วยคำสอนหลวงพ่อและอาจารย์ ก็จะขึ้นมาบอก”แค่รู้ “

ขอขอบคุณหลวงพ่อ และอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งแอดมินด้วย ที่ได้พากเพียรช่วยชาวโลก

สาธุ สาธุ สาธุ

Camouflage : สาธุ ชาตินี้เกิดมาไม่เป็นหมันแล้วครับ