ต่อเทียนธรรม 12

A: สองปี แห่งการติดตามฟังคลิปของท่าน ทำให้การปฏิบัติก้าวหน้าอย่างเห็นผลชัดเจน

และได้แสวงหาครูบาอาจารย์ตามคำเเนะนำของท่านอาจารย์Camouflage จนได้พบ

แต่ก็ยังติดตามฟังของท่านอาจารย์ตลอด

วันนี้ได้มีโอกาสฟังคลิปที่ 110 มันชัดเจนประจักษ์แจ้งเเก่ใจ รู้สึกดื่มด่ำในธรรมที่ท่านแสดงอย่างบอกไม่ถูก

ถ้าท่านอาจารย์จะจำได้วันนั้นท่านบอกว่าให้เกี่ยวหรือลากตัวเองไปในเส้นทางธรรมให้ได้

อยากกราบเรียนให้ท่านปลื้มใจว่า วันนี้ลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งได้เดินทางมาลงร่องตามที่ท่านปรารถนาแล้ว

ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างที่ท่านแนะนำแต่ก็ได้ใช้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรม เพียรทำกิจทุกชนิดด้วยจิตว่าง(ปกติ)

คำว่า ”ความปกติที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ของท่านอาจารย์” เป็นkey words ที่สำคัญ และนำมาซึ่งความเข้าใจ และความก้าวในการปฏิบัติธรรมในช่วง2ปีมานี้ อย่างมากมายมหาศาล

เป็นการคลิกส่วนตัวที่อาจไม่เหมือนคนอื่น เกิดความเข้าใจ เเละประจักษ์แจ้งในธรรมอันลุ่มลึก และลึกซึ้งมากขึ้นๆ

สติอัตโนมัติเกิดบ่อยขึ้นๆ เกิดความศรัทธาในแนวทางปฏิบัติที่ตรงจริตที่ได้พบเจอ

เห็นความก้าวหน้าในเส้นทางธรรม ทำให้เกิดความเพียรตามมา

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่จุดประกายให้ลูกศิษย์ได้เดินมาถึงจุดนี้

เเละจะมุ่งหน้าเดินต่อไปจนกว่าจะสุดทาง ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

ดังนั้นในการได้พบกับท่านอาจารย์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จึงไม่ทำให้ท่านอาจารย์เสียแรงเปล่า

ลูกศิษย์ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์Camouflage มาด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่งค่ะ

 

Camouflage: สาธุครับ

เหตุปัจจัย และบุญหนุนนำ ให้เราได้มีโอกาสพบกัน รับฟังกัน จนมีโอกาสเป็นลูกศิษย์ อาจารย์กันครับ

ยินดีด้วยนะครับ การที่เราสนใจปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

ประสบการณ์บนเส้นทางนี้ จะค่อยๆพาเราเข้าใจคำสอนที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆ

และจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ด้วยการมีประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

จนได้พบความจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้ล่วงหน้า

ไม่ว่าจะเป็นความจริงในแง่ของไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจยตา เป็นต้น

สติปัฏฐานเป็นอย่างไร
สัมมาสมาธิเป็นอย่างไร
วิปัสสนาเป็นอย่างไร

เหล่านี้ หากเรามีชีวิตของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง เราจะได้รู้จัก จะได้เข้าใจ ลักษณะขององค์ธรรมในแต่ละหมวดว่าเป็นอย่างไร อย่างรวดเร็ว

ยกตัวอย่าง เช่น

เราอยากมีสัมมาสมาธิ เราก็พยายามไปทำแบบนี้แบบนั้นเพื่อจะมีสมาธิ แต่กลับละเลยกับทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าฝากไว้คือ สติปัฏฐาน4

แต่ทันทีที่เราหันหน้ากลับมา เข้าเส้นทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ คือสติปัฏฐาน4 เราจะได้รู้จักกับลักษณะของจิตที่มีสัมมาสมาธิด้วยตัวเองทันที

และนั่นเอง เราจะเกิดความซาบซึ้ง เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4 ว่าเป็นทางสายเอก ทางสายเดียวที่นำเราทุกคนไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้อย่างแท้จริง

เราจะเกิดความเข้าใจลักษณะของสัมมาสมาธิ ที่ว่าเป็นลหุตา ที่ว่าตั้งมั่น ที่ว่าอยู่กับเนื้อกับตัว นั้นเป็นอย่างนี้นี่เอง

เราจะ ว้าว…กับการเห็นตามเป็นจริง ในุมของไตรลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่าวิปัสสนา

เราจะได้รู้จักคำว่า ญาณเป็นอย่างไร เช่น วิปัสสนาญาณ เป็นต้น

ทำหน้าที่ต่อไปนะครับ

เป็นกำลังใจให้ครับ

 

A: ตอนนี้สติมาเอง เป็นเองบ่อยขึ้นๆ

ข้อสำคัญเห็นได้ชัดเจนว่าความทุกข์พลอยลดน้อยลงไปด้วยอย่างมหัศจรรย์

แต่ก็เสริมด้วยการปฏิบัติตามรูปแบบเช้า-เย็น ตามที่ท่านอาจารย์แนะนำค่ะ

และการปฏิบัติที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมาก มาจากการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่ต้องเผชิญกับผัสสะนานาชนิด ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้สนใจ และใส่ใจเลย

คำว่า ความปกติที่มีอยู่แล้วนี้สำคัญจริงๆค่ะ

 

Camouflage: จะเห็นได้ว่า ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกทาง

เราจะได้เจอความจริงในเชิงของอนัตตาเอง เช่นสติก็มาเอง เป็นเอง อัตโนมัติ

แบบนี้แหละครับ ความอัศจรรย์ของธรรมะที่เรียบง่าย แต่ลึกซึ้ง และไม่เนิ่นช้า

การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการปฏิบัติที่แท้จริงครับ แต่เราก็ไม่ทิ้งการทำในรูปแบบ นั่นดีแล้วครับ

 

A: กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์มาด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่ง สำหรับกำลังใจ และคำชี้แนะค่ะ