100.ซ้อมรบ 9 – กะลา

ตอนที่ 1 แค่รู้สึก

แค่รู้สึก…คำว่า “แค่รู้สึก” นี่ไม่มีการทำอะไร

วิธีปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ไม่ใช่เรื่องยากเกินที่จะทำได้ แต่ความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ง่ายจนคิดไม่ถึงว่า…“แค่รู้สึก”  พอมันง่ายจนไม่น่าเชื่อ…ก็ทำไม่เป็นอีก

แค่รู้สึกและรู้ทัน” ความหมายในอริยมรรคก็คือ “สัมมาสติ” นั่นแหละ แต่เราจะมานั่งพูดภาษาบาลีกับคนยุคนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่อง ต้องแปลให้เสร็จสรรพทำให้เข้าใจง่ายที่สุด

ความอยู่กับเนื้อกับตัว” …ไม่เพ่ง ไม่เผลอ ที่บอกให้เราคอยรู้เนื้อรู้ตัวไว้ อยู่กับเนื้อกับตัวไว้ อย่าลืมตัว ลักษณะนี้เรียกว่า “สัมมาสมาธิ

เรารู้จักมีความเพียรที่จะมีสติคือ รู้สึกแล้วก็รู้ทันกายและใจนี้  มีความเพียรที่จะอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่หลงลืมกายและใจนี้ ไม่เป็นคนหลงตนลืมตัว มีความเพียรอยู่อย่างนี้ นี่เรียก “สัมมาวายามะ” มีความเพียรชอบ ความเพียรต้องชอบด้วย ไม่ใช่เพียรไปขโมยของ เพียรไปจีบคนโน้นคนนี้

พระพุทธเจ้าก็พยายามแยกอริยมรรคมีองค์ 8 แต่ทุกก้าวย่างที่เดินไปบนทางแห่งอริยมรรคมีองค์ 8 มี “สัมมาทิฏฐิ” เป็นเบื้องต้น มรรคที่เหลือทั้งหมดก็เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่แยกแจกแจงให้เราเห็นให้เข้าใจว่ามันมีอะไรบ้าง เราหมั่นเพียรจะมีสติ เพียรจะมีสมาธิ ปัญญาความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้น อริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้น  ถ้าเราเพียรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เดินอยู่บนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้… 7 วัน 7 เดือน 7 ปีมันคงต้องได้พระอริยบุคคลซักขั้นนึง แต่จริงๆ ท่านพูดถึงว่าได้พระอรหันต์เลย รองลงมาก็พระอนาคามี ท่านไม่พูดถึงพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเลย อาจจะว่าคนยุคท่านก็อินทรีย์แก่กล้าไม่ต้องพูดถึง 2 ขั้นนั้น ยุคนี้อินทรีย์ไม่แก่กล้าเท่าสมัยก่อน อย่างน้อยถ้าเราเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ เราปิดอบายได้ ตายไปไม่ต่ำกว่ามนุษย์อัตโนมัติถ้าต้องเกิดอีก

 

ตอนที่ 2 กะลา

เราชาวพุทธจำนวนมากก็คิดว่าเป็นคนดีเป็นคนทำถูกกฎหมายพอแล้ว ตายไปดีแน่…เข้าใจผิดมหาศาล!! จิตใจเต็มไปด้วยกิเลส โลภ โกรธ หลงทั้งวัน จะตายดียังไง ชีวิตมีแบบไหนเยอะก็ไปแบบนั้นแหละ

หลงมากลืมตัว ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ก็ไปเป็นเดรัจฉาน

ขี้โกรธขี้หงุดหงิดขี้รำคาญ…ไปเป็นสัตว์นรก ไปอยู่ในความร้อน ร้อนเหมือนที่ใจมันร้อนนั่นแหละ อยู่ที่เดียวกัน นรกเราสร้างเองไม่ต้องมีใครสร้างให้เรา สร้างที่เหมาะที่สุดกับเราตามใจของเรานั่นแหละ เป็นยังไงก็อยู่นรกแบบนั้น

โลภ…เห็นอะไรก็อยากได้อยากมีอยากเป็นกับเขาหมด มีแต่อยาก ตายไปเป็นเปรต

เพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธเราลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะ พวกเราทุกวันนี้ที่ว่าอยู่ศาสนาพุทธแล้วก็คิดเอาเอง ไม่เคยฟังคำสอนพระพุทธเจ้า ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไร เชื่อแต่ความคิดตัวเอง อยู่แต่ใน “กะลา” ของตัวเอง แล้วนึกว่ากูฉลาดที่สุด พวกที่คิดว่ากูฉลาดที่สุดเนี่ยเค้าเรียกว่าพวก “มานะทิฐิสูง”  เจ้าความคิดเจ้าความเห็น พวกนี้ตายไปเป็นอะไร? เป็นอสุรกาย

เนี่ย! เราลองดู…พวกเราดูกันเอง แต่ละคนดูตัวเอง เลือกเอาเองเลยจะตายไปเป็นอะไร เราก็ทำเองมันก็ไปตามที่เราทำนั่นแหละ แต่ถ้าฟังวันนี้เริ่มคิดได้ รู้จักใช้ชีวิตใหม่ เสียสละความสุขเล็กๆ น้อยๆ ในโลก เสียสละมิจฉาทิฏฐิที่เคยมี แล้วใช้ชีวิตที่เหลือ อย่างน้อยเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันให้ได้ เมื่อตายไปพระพุทธเจ้ารับประกันไม่ตกอบาย ถ้าต้องเกิดอีกจะไม่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์….อันนี้เป็นหลักประกันที่มั่นคงที่สุดในชีวิตเรา

ชาวพุทธเราก็ชอบทำบุญ…ทำบุญทำไม? หวังว่าชีวิตจะดีขึ้น ทำบุญประกอบด้วยความโลภ…ได้บุญมั้ย? ได้เหมือนกันแต่ไม่เต็มร้อย ทำบุญชีวิตจะดีมั้ย? ดี  เป็นกรรมดี  แต่ถ้าจิตใจยังเต็มไปด้วยกิเลสก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้…ต้องเสี่ยงเอา

พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ยังเกิดอยู่ ความที่จะพ้นนรกนี้ไม่มี…นั่นหมายความว่าถ้าเรายังเกิดอยู่โอกาสที่จะตกนรกมีแน่นอน อันนี้พุทธเจ้าก็รับประกันเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ทางเดียวที่เราจะไม่ลงไปอบาย ไม่ลงไปนรกคือ ปฏิบัติตนเองจนเข้าถึงกระแสความเป็นพระโสดาบัน พระอริยบุคคลขั้นที่ 1

พระโสดาบันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติยังไง? เป็นผู้ที่เห็นความเป็นจริงแล้วว่า โลกนี้ว่างจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา…ไม่มีเรา  ทุกสิ่งก็เป็นเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติ…แค่นั้น! ภาษาบาลีเรียกว่า “ละสักกายทิฎฐิ” แล้วเมื่อละสักกายทิฎฐิความอัตโนมัติทันทีจะละสังโยชน์อีก 2 ข้อคือ “ละวิจิกิจฉา” คือ ไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อีกแล้ว เพราะตัวเองเห็นจริงแล้ว เห็นตามที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ เห็นตามที่พระธรรมแสดงไว้ แล้วตัวเองก็ถือเป็นพระอริยสงฆ์องค์นึงในศาสนาแล้ว จึงเชื่อมั่นว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้มีอยู่จริง เพราะฉะนั้น ไม่ลังเลสงสัยอีกแล้ว

อัตโนมัติข้อที่ 3 คือ “ละสีลัพพตปรามาส” … ความงมงายถือศีลพรตแปลกๆ เชื่ออะไรแปลกๆ เชื่อตามที่เขาเชื่อกันมา งมงาย ทำไปโดยไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันได้อะไร ทำไปเพื่ออะไร นี่เค้าเรียกว่า สีลัพพตปรามาส คืองมงาย…พระโสดาบันก็ไม่งมงายแล้ว รู้ว่าทำอะไรเพื่อจะเกิดผลอะไร ทำแบบนี้จะได้ผลแบบนี้ รู้จักเหตุปัจจัย รู้เหตุรู้ผล …ไม่ใช่เค้าเคยทำมาเราก็ทำตามเค้า…เนี่ย! งมงายไม่รู้เรื่องทำไปเรื่อย

บ้านผมทำการค้า ตรงข้ามบ้านก็เป็นคนอีสานอ๊อกเหล็กทำโครงเหล็ก วันนึงผมเห็นว่าตรุษจีนคนตรงข้ามบ้านก็ไหว้ตรุษจีนด้วย ผมก็เลยไปถามว่าทำไมไหว้ตรุษจีนเป็นคนจีนเหรอ เค้าบอกว่าก็เห็นพ่อแม่ผมไหว้แล้วรวย เลยไหว้บ้าง นี่เค้าเรียกว่างมงาย….รวยเพราะทำงาน ขยัน ไม่ใช่รวยเพราะไหว้เจ้า ถ้าไหว้เจ้าแล้วรวยไม่ต้องทำงาน…ก็ไหว้อย่างเดียว

เพราะฉะนั้น หาแก่นสารของชีวิตให้ได้ ไม่ใช่ใช้ชีวิตงมงาย มึนๆ ไปวันๆ ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้อะไรเป็นความจริง อะไรเป็นความลวง เราเสียชีวิตไปมากมายกับความลวงในโลกนี้ กับความเชื่อ  ต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้พูดอย่างนั้น  ชีวิตเราอิงกับคนอื่นมากเกินไป ไม่เคยมีอิสระเลย

 

ตอนที่ 3  ป่ารกชัฎ

เราทุกคนยังไม่มีแสงสว่างของตัวเอง เปรียบเสมือนคนเดินทางในป่ารกชัฏ ยังไม่มีไฟฉายของตัวเอง ไม่มีคนนำทางชีวิต  เราก็อาศัยเชื่อแต่ความคิดตัวเอง  แล้วเราก็คิดได้แค่ข้อมูลที่เรามีในกะลาของเรา กะลาเล็กๆ ที่เรานึกว่าใหญ่โตมโหฬารมาก  ถ้าเรารู้จักฉลาด รู้จักหาคนนำทาง เราจะออกจากเขาวงกตหรือป่ารกชัฏนี้ได้  อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเรานี่แน่  รู้ทุกอย่าง ที่คิดนั้นดีแล้วถูกทุกอย่าง ถ้ารู้ทุกอย่างคิดถูกทุกอย่าง ชีวิตไม่ทุกข์แบบนี้หรอก  ฝึกเป็นคนโง่เข้าไว้  คนอื่นเค้าจะได้สอนได้ ถ้าทำตัวเป็นคนเก่งรู้ทุกอย่างตลอดเวลา ไม่มีใครสอนหรอก ให้เก่งตามสบาย

วันที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้  ท่านทบทวนอยู่นาน…จะสอนหรือไม่สอนดีเพราะมันเป็นเรื่องที่ฝืนความเชื่อ ฝืนความคิด ฝืนทุกสิ่งทุกอย่างยากเกินที่มนุษย์จะเข้าใจได้  แต่แล้วตามประวัติพระอินทร์นี่ต้องรีบลงมาขอท่านเลยว่าผู้มีธุลีในตาน้อยยังมีอยู่ เขี่ยๆ ให้หน่อยก็เห็นได้แล้ว  ท่านจึงเปลี่ยนใจ ใช้ญาณทัศนะที่ท่านมีไปโปรดผู้ที่มีธุลีในตาน้อย

เพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน เลือกจะสอนคนที่มีธุลีในตาน้อย ไม่ได้อึดถึกจะไปสอนวัวสอนควายให้มันเชื่อขึ้นมา เพราะมันไม่มีประโยชน์เสียแรงเปล่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ บังคับกันไม่ได้ ชีวิตเราเราเลือกเองอย่าโทษใคร ถ้าชีวิตข้างหน้าจะล้มเหลวนั่นก็เพราะเราเลือกเอง

เคยได้ยินข่าวใช่มั้ย คนรวยๆ ทำงานเก่งๆ ดังระดับประเทศ เครียดมาก เสาร์อาทิตย์ต้องบินไปฮ่องกงไปกินบะหมี่เกี๊ยวแก้เซ็ง…เนี่ย! คนรวย  ดังประสบความสำเร็จในโลก คนอื่นๆ ชื่นชม คนในประเทศนี้ชื่นชม มันได้อะไรเหรอ เจ้าตัวกลับไม่ชื่นชมชีวิตตัวเองเลย…เครียด  สุดท้ายก็ไม่รอดหรอกก็ต้องมาปฏิบัติธรรม ทำไปแทบตายสุดท้ายมาปฏิบัติธรรมเหมือนกัน  เราจะไปวนอย่างนั้นก่อนก็ได้แต่ไม่รู้จะเป็นมะเร็งก่อนปฏิบัติธรรม หรือว่าจะตายก่อนหรือเปล่า  แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเกิดเป็นอะไรต่อไป  จะเจอคำสอนนี้มั้ยต่อไป จะเจอศาสนาพุทธมั้ย จะเจอครูบาอาจารย์มั้ย อาจจะไม่เจอซักอย่างนึงเลย เพราะพอดีไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์  เพราะชีวิตตอนนี้ไม่เคยขัดเกลา เต็มไปด้วยกิเลส แล้วก็พอกพูนมันขึ้นไปทุกวัน

 

ตอนที่ 4  เห็นอยู่ที่ตัวเอง

มีเสียงอะไรเกิดขึ้นสังเกตมั้ยว่าหูมันก็ไปได้ยินเอง…เนี่ย! สังเกตแบบนี้มันทำงานเอง ไม่เกี่ยวกับเรา  เราเป็นแค่ “ผู้สังเกตการณ์”  สังเกตอยู่ที่ร่างกายจิตใจนี้ ไม่ใช่สังเกตไปที่ข้างนอก เมื่อก่อนเราเป็นยังไง? มีเสียงปุ๊บ…เสียงใครว่ะ  เสียงเปิดจุกน้ำ…เนี่ยมันพาลคิดไปอย่างนั้น เค้าเรียกว่า “ส่งจิตออกนอก”  นี่คือนิสัยความเคยชินเก่าของเรา  มาที่นี่ฝึกความเคยชินใหม่ เห็นการทำงานของกายนี้

มีเสียงเกิดขึ้น หูมันก็ไปฟังเลย มันก็ทั้งกายทั้งจิต  มีวิญญาณเกิดขึ้นที่หู ประกอบกับมีหู มันก็ได้ยินขึ้นมา…เนี่ยเห็นการทำงานของกายและจิตแบบนี้ “เห็นอยู่ที่ตัวเอง” ไม่ใช่เห็นมองออกไปหาต้นตอของเสียงใครทำอะไรยังไง  นี่มันคือนิสัยของคนในโลก  หาเสร็จปุ๊บ ก็หาเรื่องต่อ คิดอีกว่า เค้านั่งสมาธิกันมาทำเสียงดัง อกุศลเข้าไปอีก เนี่ย! นิสัยของคนออกนอกนี่มันหาเรื่องอย่างเดียว ถ้ายังเป็นนิสัยอย่างนั้นอยู่ เห็นไปที่จิตใจตัวเอง…โอ๋! ทำไมมันเลวร้ายอย่างนี้ อกุศลตลอดเวลา

หลวงพ่อชาถึงเคยบอกว่า เวลาเห็นความผิดคนอื่น ให้หาร 100 หาร 1,000 เวลาเห็นความไม่ดีของตัวเองให้คูณ 100 คูณ 1,000 เข้าไปมันถึงจะยุติธรรม

พอหูไปได้ยินเสียง แล้วก็หันกลับไปดูจิตใจเป็นยังไง? กระเพื่อมหวั่นไหวมั้ยหรือปกติ….ก็รู้ เนี่ย! เค้าเรียกว่า “รู้กายรู้ใจอยู่เนืองๆ ไม่เกินกายไม่เกินใจนี้” จะพูดคุยกับใครดูจิตใจตัวเอง เค้าไม่รู้หรอกว่าเราดูอยู่

 

11-04-2562

Camouflage

 

YouTube : https://youtu.be/72lx421M0vs

คลิปเสียงธรรมะทั้งหมดของอาจารย์ Camouflage : https://goo.gl/RDZFMI

======================

5 ช่องทางการอ่านและฟังธรรม

1) Facebook : สุขกาย สุขใจ SookGuySookJai
http://www.facebook.com/sookguysookjai

2) Line : @camouflage.talk
https://line.me/R/ti/p/%40camouflage.talk

3) YouTube : สุขกาย สุขใจ SookGuySookJai
https://goo.gl/in9S5v

4) Website: https://camouflagetalk.com/

5) Podcast : Camouflage – Dhamma Talk
https://itun.es/th/t6Mzdb.c
วิธีการติดตั้ง https://goo.gl/tBMY9S