กลับสู่ “สภาพตื่นรู้” ล้วนๆ

กลับสู่ “สภาพตื่นรู้” ล้วนๆ

หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้ถอดความมาจากคลิปเสียงธรรมใน YouTube สุขกายสุขใจ ซึ่งเป็นเล่มต่อจากหนังสือเรื่อง ความปกติ…ที่หายไป และ การเดินทาง…ที่ปราศจากผู้เดิน

 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้เน้นย้ำวิถีแห่งการปฏิบัติธรรมที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

 

เป็นการชี้ให้เห็นเป้าหมายในการปฏิบัติธรรม ว่าแท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมนั้น เรากำลังมุ่งไปที่เป้าประสงค์อันใดกันแน่

 

ใช่หรือไม่ที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ความรู้

ใช่หรือไม่ที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้ความสุข

ใช่หรือไม่ที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม

หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบอีกครั้ง หลังจากที่หนังสือ 2 เล่มข้างต้นก็เคยได้ให้คำตอบไปบ้างแล้ว

 

หนังสือเล่มนี้จะขยายความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ว่าเรามีหน้าที่เพียงแค่กลับบ้าน กลับสู่บ้านที่แท้จริงของเรา

 

กลับสู่ “สภาพตื่นรู้” ล้วนๆ ให้ได้

 

เมื่อเรากลับสู่สภาพตื่นรู้ล้วนๆ กระบวนการเรียนรู้ความจริงในกายและจิตนี้ จะเริ่มเกิดขึ้น

 

เมื่อกระบวนการเรียนรู้ความจริงเกิดขึ้น ความเข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลาย จึงเริ่มผลิบานออกมา

 

เมื่อเราเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายในกายในจิตนี้ได้อย่างแจ่มแจ้ง เราจะหมดสงสัย

 

เมื่อเราหมดสงสัย นั่นหมายถึงเราได้…

 

เข้าถึงศาสนาพุทธอย่างแท้จริง

เข้าถึงพระรัตนตรัยอันบริสุทธิ์

เข้าถึงความจริงอันสูงสุดที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

 

และเมื่อนั้นความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ย่อมปรากฏขึ้นอย่างแจ่มแจ้งภายในใจตนเอง

 

ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะพาเราทุกคนกลับบ้าน และเมื่อเรากลับถึงบ้าน

 

ความรู้ทางธรรมที่เราหวังจะมี…มันจะมีเอง

ความพ้นทุกข์ที่เราหวังอยากจะได้…มันจะเกิดขึ้นเอง

ความเชื่อที่เราเคยคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเป็นคนดียิ่งกว่าเดิม จะถูกทำลายไป เพราะ…

 

เราจะรู้จักคำว่า “พอดี” เข้ามาแทนที่

 

เราจะรู้จักสภาวะของชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ เข้ามาแทนที่ ชีวิตเก่าๆ ที่เต็มไปด้วย ความคิด ภายใต้อัตตาตัวตน

 

เราจะรู้จักชีวิตที่พ้นไปจากดี จากชั่ว เพราะเราเข้าใจถึงธรรมชาติของเหตุและปัจจัย ซึ่งส่งผลสืบเนื่องกันไปในทุกเรื่องราว และความเข้าใจเช่นนี้จะเข้ามาแทนที่ ชีวิตเก่าๆ ที่เต็มไปด้วยการตัดสินแบ่งแยกสิ่งต่างๆ ภายใต้ความเชื่อ ความคิด อคติ ทิฏฐิ ของตัวเอง

 

ชีวิตในแบบเก่าจะมลายหายไป บังเกิดชีวิตที่สดใหม่ ไร้ทุกข์ เข้ามาแทนที่

 

เป็นชีวิตที่มีเข็มทิศแห่งปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากซึ่งอัตตาตัวตน เป็นผู้นำทางชีวิตที่ยังเหลืออยู่ จนกว่าวาระสุดท้ายจะมาถึง

 

การได้เกิดมาบนโลกใบนี้ จนสามารถพบชีวิตเฉกเช่นนั้นได้ ถือว่าการเกิดนั้นไม่เป็นหมัน เพราะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นชีวิตที่แท้จริง เป็นชีวิตที่ปราศจากทุกข์ทางใจโดยสมบูรณ์

 

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทาง ที่สามารถพาทุกท่านไปถึงสุดทางของการเดินทางในสังสารวัฏนี้ได้ในที่สุด

 

สุดท้ายนี้ ผมขอร่วมอนุโมทนากับคณะผู้จัดทำ ญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อที่จะส่งต่อความตื่นรู้ให้กับทุกๆคนที่สนใจที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงโดยสมบูรณ์ ด้วยการกลับสู่สภาพตื่นรู้ล้วนๆ

 

และเมื่อคนๆ หนึ่งตื่นขึ้น

จะส่งผลให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสตื่นขึ้น

 

เพราะฉะนั้น หากเราอยากช่วยให้ใครตื่นขึ้น เราจำเป็นที่จะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาก่อน

 

จงดับไฟบนศรีษะของตนเองก่อน!!!

 

Camouflage

 

[av_button label=’ขอหนังสือ’ link=’manually,https://camouflagetalk.com/index.php/book/’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-3nvr81′]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2n8qnl’]