ต่อเทียนธรรม 01

แม่ชี : ธรรมสวัสดีปีใหม่2560 ค่ะ

เสียงธรรมะของลูก สร้างแรงบันดาลใจให้แม่ เพิ่มมากขึ้น

ถือเป็นของขวัญทางธรรมที่มาเติม-ธรรมให้แม่ได้มีพละ-อินทรีย์เดินหน้าต่อไปค่ะ

อยากเขียนอะไรๆหลายอย่าง แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะมันมากเกินไป.

แต่ที่รู้คือ สำนึกรู้คุณของตนเองที่ได้มีวาระพบท่านพอจ. และ พบกับลูก ที่สนามบินเชียงใหม่เมื่อวันที่7 พ.ย. 16 ไม่มีอะไรบังเอิญในจักรวาลนี้

สาธุ สาธุ ในธรรมชาติ ในจิตใจของลูกยิ่งนัก

ลูกมาเกิดเพื่อไม่หวนกลับ(อนาลโย) อีกแล้ว

แม่ขออนุโมทนาสาธุด้วยความบริสุทธิ์ใจ & ขออวยพรให้ลูกได้สมปรารถนาโดยฉับพลันนะคะ

บุคคลที่ลูกกล่าวถึงคือ
หลวงพ่อเทียน
หลวงพ่อคำเขียน
ท่านเขมานันทะ
คือบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้แม่ได้หวนกลับมาเดินทางธรรมด้วย
สติ-ศีล-สมาธิ-ปัญญา
และได้พบแก่นธรรม และ ได้เรียนรู้ เข้าใจ เส้นทางเดินให้จิตได้พบเห็นความจริงในหลักธรรมนี้ เมื่อปลายพรรษาปี2014

หนังสือ “ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ” ช่วยทำให้แม่ศรัทธาท่านทั้งสามมากๆ แม่ได้หนังสือเล่มนี้จากท่านพอจ.ไพศาล วิสาโล ให้ยืมกลับมาอ่าน เมื่อต้นปีใหม่2015 ที่แม่ได้มีโอกาสไปพักวัดป่าสุคะโต1 คืน และไปพักที่วัดป่ามหาวัน 7 คืน ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ไพศาลมาก

เหตุผลที่ไปเพราะกัลยาณมิตรทางธรรมจาก NYC ไปบวชกับท่านพระอาจารย์ไพศาล และท่านเป็นสะพานบุญให้แม่ได้หันมาสนใจค้นหาธรรมของหลวงพ่อคำเขียน ช่วงนั้นเป็นช่วงปลายพรรษาปี 2014 ที่แม่ไปอยู่ที่ Houston Texas

 

เปิด You Tube ฟังๆๆ ใจศรัทธาธรรมแนวนี้มากๆ เริ่มเชื่อแล้วว่าหนทางนี้จะช่วยเราลด-ดับความคิดลงไปได้
เมื่ออ่านหนังสือ “ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ” จบได้ส่งคืน พอจ. ไพศาล และได้ไปพบหนังสือนี้ใน Version ใหม่ที่หอจดหมายเหตุสวนโมกข์กรุงเทพ ซื้อมาไว้อีก และได้ส่งไปแบ่งปันให้แม่ชีอีกท่าน 1 เล่ม เมื่อปี2015 ค่ะ

และ ก่อนปลายมีนาคมปี2015 แม่ก็ได้พบสัจธรรม แนวทางเดียวกันกับที่ตนเองกำลังปฏิบัติ จิตเปิดรับด้วยแรงศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

ตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้…….แม่กำลังเพียรอยู่กับปัจจุบัน มันค่อยๆช่วยลบ-ล้างความคิดสิ่งปรุงแต่ง ออกจากจิตลงไปได้

& ที่สำคัญคือ จิตได้รู้-เห็นความเป็นจริง ของกฏไตรลักษณ์ ด้วยจิตเห็นจากภายใน ไม่ใช่เห็นจากความคิดคำนึงจากสมอง

แม่เบื่อหน่ายในทุกข์ที่สะสมไว้กับอุปาทานขันธ์ 5 ในตัวตนนี้มากๆ

แต่เพราะอวิชชา นำพาจิตเป็นเช่นนั้น

ขณะนี้แม่จะทำได้อย่างเดียวคือ…..

มีวิชชา พาจิตพบสัจธรรมของกฏไตรลักษณ์ ด้วย สติ-ศีล-สมาธิ- ปัญญา หนทางสู่ทางสายดับในปฏิจจฯ เท่านั้นเอง

( หลักธรรมไม่ยาก:- แต่การไม่เผลอสตินี่ยากกว่ามากกกกก )

แม่ขอตั้งใจอดทน & เพียรที่จะเจริญธรรมให้เข้มแข็งขึ้นๆ จะได้พบกับความเป็น”ปกติ” ของจิตเดิม

ขอเดินทางธรรมด้วยโอวาทปาติโมกข์ ของพระพุทธองค์ค่ะลูก
เมื่อมีสติ-สัมปชัญญะตนเองก็ไม่เบียดเบียนทำร้ายตนเองด้วยความคิดปรุงแต่งที่มาจากความโง่เขลา ความฉลาดของจิตก็เพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ์:- จิตจะบริสุทธิ์ มาก-น้อยก็มาจากการภาวนาของเราเอง ใช่ไหมลูก?

ศาสนาพุทธให้เราทำเองเท่านั้นใช่ไหมล่ะ
เราก่อ เราก็ต้องสาง มันออกเอง
( สมน้ำหน้าตนเอง ก็โง่เองเนอะ ! )

แม่สาธุกับหนังสือที่ส่งมาให้นะคะ และขอขมาที่ไม่ได้ตอบรับไป

ธรรมของลูกเป็นของมีค่า
แม่จะมอบให้ใคร ก็ต้องรู้ว่า..ของมีค่านี้จะไปมีคุณค่าต่อเขาไหม!!!
แม่จึงจะให้ค่ะ
วันนี้เห็นสัจธรรม-

ธรรมเป็นอกาลิโก ไม่จำกัดกาลเวลาจริงๆ

เมื่อวานอยากจะตั้งใจเขียนให้ลูก
แต่มันทำไม่ได้
แต่เช้านี้ไม่กำหนดแต่มันไหลมาเอง

? สาธุบุญ- สาธุธรรม ?

จาก แม่ชีค่ะ
ปล. ขอเพิ่มเติมอีกนิด

บุคคลที่แสดงธรรมออกมาได้เช่นนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆในโลกนี้ก็ว่าได้

ขอขอบคุณและอนุโมทนาธรรมของลูกยิ่งนัก
ที่ได้ทำประโยชน์ตน และ ประโยชน์ผู้อื่น นะคะ

แม่ได้ประโยชน์จากลูกมากทุกตอนก็แล้วกัน
ตอนที่เป็นแรงบันดาลใจคือ
” ได้ความรู้… แต่ไม่เห็นความจริง ”

เป็น High Light ที่ติดตามฟังอีกๆ

เอวังค่ะ!!!

ยังไม่ได้รับอาหารอะไรเลย 8.25 น. แล้ว ธรรมมันไหลไปตามธรรมเองค่ะ
สาธุฯ