การรับแผ่นซีดีบรรยายธรรม รวม 65 คลิป

เนื่องด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ขอไฟล์เสียงบรรยายธรรม ในรูปแบบของแผ่นซีดีเข้ามาอยู่เป็นระยะๆ

และประจวบเหมาะกับ คุณหมอสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ ผู้บริหาร พร

เกษมคลีนิค และครอบครัว ได้พบผม และนำเสนอขออนุญาตทำแผ่นซีดีแจกเป็นธรรมทาน จำนวน10,000แผ่น


ซึ่งทุกท่านสามารถไปรับได้ตั้งแต่วันนี้ (9 กค) ที่

พรเกษมคลีนิค_ทุกสาขา ที่
https://www.pornkasemclinic.com/v1/branch/contactus/

กรุงเทพขอให้ทุกท่านมารับที่สาขาพรเกษมคลินิกเพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการส่งครับ

ส่วนต่างจังหวัดสามารถขอรับได้ที่
https://camouflagetalk.com/book/

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับแผ่นซีดี และสามารถรับได้หลายแผ่นเพื่อไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้ ผมอยากให้พวกเราที่เคยร่วมบุญกันมาใน

”กองทุนสื่อธรรม” ได้มีโอกาสร่วมบุญในการแจกซีดีเป็นธรรมทานในครั้งนี้ด้วย จึงได้ขอนุญาตคุณหมอ นำปัจจัยของพวกเราเข้าร่วมในงานธรรมทานครั้งนี้ด้วยครับ

สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณหมอและครอบครัว และทุกท่านครับ

ขอให้บุญกุศลแห่งธรรมทานในครั้งนี้ จงเป็นพลปัจจัย นำทุกท่านไปสู่ความพ้นทุกข์ ถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยกันทุกท่าน ทุกคน เทอญ

Camouflage