ติดว่าง

ผู้ที่เข้าถึงความว่างที่แท้จริงแล้ว…

ผู้นั้นจะไม่เพลิดเพลิน หรือ พอใจ กับความว่างนั้น

ผู้ที่ยังเข้าไปเพลิดเพลิน พอใจ อยู่ในความว่าง

หรือแม้กระทั่ง เพลิดเพลิน พอใจ ในผลผลิตของความว่าง ซึ่งคือความรู้ต่างๆที่ผุดออกมาจากความว่าง

นั่นแปลว่า
เรากำลังติดความว่าง
เรากำลังติดผลผลิตของความว่าง

ถ้าเรายังติด ยังพอใจ ยังเพลิดเพลินในอะไรๆอยู่

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเลิศเลอมากแค่ไหน จะถูกต้องสมบูรณ์มากแค่ไหน

มันก็จะพาเราติดอยู่…มันจะผูกเราเอาไว้

และถ้าเรายังคงถูกผูกพันธนาการนี้เอาไว้

แล้วเราจะเข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้อย่างไร???

Camouflage