อิสระจากชีวิต

ชีวิตที่จมกับอดีต ไม่สามารถจะเป็นชีวิตได้

ชีวิตที่จมกับอดีต ก็เหมือนผีดิบ เหมือนซอมบี้ ที่เดินได้แต่ไม่มีชีวิต

ชีวิตที่จ่อมจมอยู่กับอดีตอันปวดร้าว อยู่กับความแค้น ความทุกข์ ความต้องการเอาชนะ ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นชีวิต

ชีวิตแบบนั้น ไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์

เพราะ เป็นชีวิตที่เป็นทาสของกิเลส ตัณหา โลภ โกรธ หลง เฉกเช่นเดียวกับสัตว์ต่างๆทั่วไป

.

.

.

การตื่นออกมาจากอดีต อนาคต และอยู่กับปัจจุบัน จะทำให้เราเริ่มรู้จักชีวิตที่แท้จริง 

ชีวิตที่แท้จริง คือชีวิตที่ไม่เป็นทาสของกิเลสตัวเอง

ดังนั้น จงตื่นออกมา เพื่อจะได้พบอิสระสูงสุด

นั่นคือ #ความเป็นอิสระจากชีวิตอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่ แค่การมีชีวิตที่อิสระ

.

.

.

เมื่อเราฝึกที่จะให้อภัย รู้จักยอมรับทุกสิ่งตามเป็นจริง แล้วเราจะได้รู้จักความเบาสบายของชีวิตในเบื้องต้น

เราจะได้พบความสุขง่ายๆจากจิตใจที่เปิดกว้าง

เพราะ จิตใจเราได้ตื่นขึ้นแล้ว

ผลของจิตใจที่ตื่นขึ้นแล้ว คือการที่เราได้รู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน

คือความเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

เมื่อเรารู้” “ตื่นเราจะได้พบความเบิกบานที่รอวันเปิดเผยตัวออกมาจากใจของเราเอง

ความเบิกบานนี้มีอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยให้โอกาสมันได้เผยตัวออกมา 

เพราะเรามัวแต่วิ่งไล่หาความสุขบนพื้นฐานของกิเลสตัณหา

กิเลส ตัณหา และความดิ้นรนนั้นเอง ได้ปิดบังความเบิกบานที่แท้จริงไว้อย่างมิดชิด 

ดังนั้น จงกลับมา รู้จักความเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

เมื่อเราได้พบ เราจะรู้จัก ความประเสริฐที่แท้จริง 

และได้ตระหนักชัดว่า ชีวิตที่ผ่านมา เราเอง ไม่เคยเข้าใจ และเข้าถึง ความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเลย

Camouflage