จงทะนุถนอมช่วงเวลาสำคัญของชีวิต (珍惜每一刻)

ทุกขณะแห่งการดำรงอยู่ คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิต

หากแต่ว่าในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราทุกคนนั้น

ยังมีช่วงเวลาที่พิเศษ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า ที่ไม่ใช่ใครๆจะสามารถได้รับโอกาสเช่นนี้

นั่นคือ ช่วงเวลาของชีวิตที่เราได้มีโอกาสพบ ได้มีโอกาสรู้จัก ได้มีโอกาสคลุกคลี กับครูบาอาจารย์ที่แท้จริง

ครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่ง เป็นทั้งที่พึ่ง ที่อาศัย

เป็นพระรัตนตรัย ที่ยังมีชีวิต ที่ยังสามารถเดินได้ กินได้ พูดได้ ยิ้มได้ หัวเราะไปกับพวกเราได้

แต่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน มีเวลาจำกัด ไม่เว้นแม้กระทั่งคุรุสูงสุด ในนามพระพุทธเจ้า

ท่านเองก็มีเวลาเพียงแค่ 45ปีเท่านั้น ที่ได้ออกเผยแผ่ สั่งสอนผู้คน และนำคนทั้งหลายเข้าถึงความพ้นทุกข์ในที่สุด
.
.
.

ในโอกาสนี้ ผมอยากให้เราทุกคน รู้จักใช้เวลาในแต่ละขณะของชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุด

และหากใครได้รับโอกาสที่จะมี ช่วงเวลาที่แสนพิเศษในชีวิต เป็นช่วงเวลาของการที่ตัวเองได้มี ได้พบ ได้เจอ ครูบาอาจารย์ที่แท้จริง

จงทะนุถนอมช่วงเวลาต่อจากนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุด

แล้วเราจะไม่ต้องเสียดาย หรือเสียใจในภายหลัง เมื่อท่านเหล่านั้น ต้องจากเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอีกเลย

Camouflage